PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
manan

- (-)
中文翻譯
詞性
預留
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Iya tqsuqi manan lala aji tuku sgun da.
   (不要預留太多要不然會不夠分。)
2.Mknbayu hnyigan na snliqan mnarux ka nmanang bi seejiq.
   (原來身體很強壯因生病變瘦了。)
3.Tmnbhbih ku tmsbut mmanang seejiq.
   (我曾肩摔過強壯的人。)
4.Ttbrbur mu khaya qnnaqih endaan o ini ku qmi knkmanan.
   (我經常反覆想那麼多的過錯使我徹夜難眠。)
5.Asi bi kbruwa ka knmanan shiga.
   (整夜都在打雷。)
6.Knsdaring na o ini paataqi kngkmanan.
   (他連夜呻吟讓人無法睡眠。)
7.Dmnungus ku mmanang na seejiq mspung o asi mu pxali bi tmsbut.
   (我向很強壯的人挑戰摔跤時很快就被我摔倒。)
8.Dngusan mu mspung ka mmanang seejiq kiya o ini ku na baka.
   (我面對強壯的男子挑戰摔跤我輸了。)
9.Msnbtraw ku laqi mu do asi mu dpani ngangut 1 knmanan.
   (我為了孩子負氣離家就關門讓他一個晚上進不來。)
10.Tteemur dha o ini peiyax kngkmanan.
   (他們每天晚上不斷地雙腿交插著睡覺。)
11.Ggdani mspung ka laqi su mmanang bi gaga.
   (讓你健壯的孩子堅持比相撲。)
12.Mggnuwin ka bgihur o pnsuwit hmanang saw smtali bhangan.
   (龍捲風的咆哮聲令人恐怖。)
13.Nkhiraw binaw mnarux su ga, aji su emptaqi kngkmanan o.
   (若你咳嗽看看,會每夜不好睡。)
14.Shngali mu hyaan o smtunux bi kngkmanan.
   (為了他整晚很吵我離他那一邊。)
15.Keeman sayang o nangi na mtgeidas do csmanan uri da.
   (今夜月亮剛出現時也就破曉了。)
16.Dmpkeiyaw kngkmanan ka lupung namu?
   (你們的朋友每天晚上熬夜不睡嗎?)
17.Asi namikeiyawmimah sinaw bitaq csmanan ka suni.
   (我們熬夜喝酒到凌晨。)
 
 
 

線上流量:6人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang