PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
mnkal

- (-)
中文翻譯
詞性
娶親過
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Hana ku mnkal ka yaku wah!
   (我剛剛娶親過!)
2.Hmut tbbngux mnkala dgiyaq ka smlaan qngqaya.
   (工廠都同時冒出煙霧直達山頂。)
3.Mtgbutul mnkala kulu luan ka pnsealu su da.
   (你蒸的糯米熟到露出蒸桶上了。)
4.Pndadak mu hyaan o mnkala paah hi ka pais.
   (敵人就是從我叫他站哨的地方進來的。)
5.Ini su pnegdeeda o asi lu mnkala ka pais do mhuya su da?
   (你不俯視敵人,敵人突然出現的話怎麼辦?)
6.Mnegrbu nami paah sapah o mnkala nami dgiyaq do ki knegbiyan da.
   (我們一大早從家裏出發而到了山上就已經傍晚了。)
7.Kacing o ini tduwa mnkala gmrangan .
   (牛越不過高的階梯。)
8.Gnwanay ta pqluli yayung ka huling msa nami o mnkala duri.
   (我們想讓狗溺水在漩渦中,牠又上岸了。)
9.Kntlxan nhapuy mnkala kulu luan o maahbhuk da.
   (煮食的熱氣冒出蒸桶變成了蒸氣。)
10.Mtghbhuk mnkala ka kulu luan do gmuki da.
   (當蒸桶開始冒蒸氣時蓋子就蓋上。)
11.Mnkala ta ququy dgiyaq hiya do ini phgut nghak.
   (我們爬到那山頂時,就使呼吸困難了。)
12.Mtghidaw mnkala paah pusu ka hidaw.
   (從東方露出太陽上昇。)
13.Qqhuyuq su dgiyaq mnkala ga o niqa su bi mk3 jiyax.
   (你要爬那尖山大概要花三天的時間。)
14.Pnhwiras na mtakur ka kuyuh ga o asi kkray bsiyaq mnkala nghak na.
   (那婦女因摔到肋間肌肉氣很久才上來。)
15.Gmneidas ku qmita o saw hidaw asi ktumun mnkala ka idas.
   (我看月亮像太陽一樣圓圓的升起。)
16.Skneidas mu qmita ka hidaw hana mnkala mgrbu.
   (我誤把剛升起的太陽看作是月亮。)
17.Mnkala ka hidaw do jiyan uri da.
   (太陽昇上來就是白天了。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang