PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
bbarig

- (-)
中文翻譯
詞性
要買給……
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Emptbabuy nami smbbarig ka yami.
   (我們是專門養豬拿來買賣的。)
2.Hiya o tmnbaraq kacing smbbarig.
   (他過去專賣牛肺臟。)
3.Bbarig mu sapah ka laqi mu mgburux da.
   (我要買給要獨立的孩子一棟房子。)
4.Dmpsbbarig damat ka dhiya.
   (他們是買賣蔬菜的生意。)
5.Empsbbarig siyang ka qpahun mu.
   (我是豬肉的商販。)
6.Kmsbbarig ku damat pstdruy.
   (我想要用車買賣蔬菜。)
7.Mgbarig mu knlala bbarig na qsurux ka bubu su.
   (你母親買的魚跟我一樣。)
8.Mnbbarig kacing ka dhiya shiga.
   (他們昨天曾買賣過牛隻。)
9.Mnegsbbarig bi qaya cinun ka kuyuh kiya.
   (那婦女很喜歡買賣織布機器具的生意。)
10.Nsbbarig su hiyi kacing kuxul bi mkan seejiq ka kacing.
   (你應該只做賣牛肉的生意因為人喜歡吃牛肉。)
11.Asi ta pbbarig nanak ka qngqaya jiyun qmpah.
   (工作用的農具我們各自買吧!)
12.Ini pnegsbbarig ka laqi mu snaw ungat quri hi lnglungan na.
   (我兒子不適應買賣因他沒有心做生意。)
13.Pnsbbarig su knan ka rbuqil su o biqun saku piya ka yaku?
   (你託我買賣你的梧桐樹你要給我多少錢?)
14.Wada ptgbarig smbbarig ka laqi na.
   (他孩子因做生意而死。)
15.Sbbarig ana manu ka sapah su.
   (你家是做雜貨店的生意。)
16.Ga smbbarig bi lxi skuy ka alang hiya.
   (那個部落正在買賣箭荀。)
17.Smnbbarig su manu ka alang hiya?
   (你在那部落做過什麼生意?)
18.Tbbarig puniq kana ka alang hiya ga, ga tmaga pais maah kmrmux.
   (那個部落的人都在買槍等候敵人來攻擊。)
19.Tbwaun mu smbbarig tleengan bawa ni bawa tqian ka sapah mu.
   (我家要作沙發椅和彈簧床的店。)
20.Qngraqil na smbbarig o smeeliq sbrigan.
   (他亂開價做生意是破壞商業道德。)
21.Yami o gnhaluy nami smbbarig ka sbarig nami uqun.
   (我們是用賣服裝賺的錢買吃的。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang