PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hhiru

- (-)
中文翻譯
詞性
用來照明
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Nbnilaq su paru hari ka harung hhiru ta rmbu ga.
   (你應該削大一點的松木片作為黑夜的照明。)
2.Empbrbar ku djima hhiru ka yaku.
   (我要打碎桂竹拿來照明用。)
3.Saw nami skbrbar djima hhiru keeman.
   (我們老是打碎桂竹作為晚上照明。)
4.Bnsbas mu hhiru ka djima gaga.
   (我打碎的竹子拿來作燈火。)
5.Ungat ka hhiru mu do asi ku gdasan mksa da.
   (我沒有照明時就趁月光走路了。)
6.Gmndngu ku djima hhiru nami rmbu keeman.
   (我們拿乾竹作為走夜路的照明。)
7.Saw skgsgas bgbaw mdngu djima hhiru na ka baki na.
   (他爺爺老是破乾竹子用來照明。)
8.Gsgasaw mu bgbaw ka djima hhiru ta.
   (我把我們照明用的竹子打碎。)
9.Dmphhiru mksa keeman ka dhiya gaga.
   (他們是晚上走路互相照明的人。)
10.Hhiru ima kana ka gaga?
   (那些都是誰用的照明燈。)
11.Mghiru su ka hhiru na gaga.
   (他的燈好像你的一樣。)
12.Rmbu nami skeeman o mhhiru tutu ayang.
   (昨晚我們一面帶著煤油燈照明走夜路。)
13.Mkmphiru ku sunan, ungat ka hhiru mu da.
   (我想要請你幫忙照明,因我沒有可照明的東西。)
14.Mnhhiru nami djima ka skeeman o mssriyux emphing ka hiru nami.
   (晚上我們用竹火把當照明時我們用的時而熄滅。)
15.Miyah sghiru knan ka ungat hhiru dha.
   (沒有照明燈的人來依靠我。)
16.Smhhiru bi ka kmrut babuy keeman.
   (晚上殺豬很需要用照明。)
17.Thhiru kana o mtaqi su isu na?
   (都點亮燈了你還在睡嗎?)
18.Nii ku tmhhiru mha nami lmaung bgiya.
   (我在製造火把要去燒虎頭蜂。)
19.Hhiru su o iyah prhngul kingal mdngu djima bnkuy mu.
   (你要用來照明的來抽一根我捆綁的乾竹子。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang