PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
yusa

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
不要劃線
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Mtgeayus bi taan nyusan nami.
   (我們所劃的界線很清楚。)
2.Ini pnegeayus ka hiya o nangi na yusan nanak kmayak entaxa.
   (他不適合鑑界是為了想自己鑑界侵佔別人的地。)
3.Yusa su nanak ka ayus ta, asi ka dha ta.
   (你別自己劃我們的界線,我們一起來。)
4.Yusan na mkyayung ka ayus.
   (他沿著河邊劃界線。)
5.Yusaw ta pteetu btunux ka ayus dxgal.
   (我們立石樁做為土地的界線。)
6.Yusay ta nhari hug?
   (我們趕快鑑界好嗎?)
7.Gnbisi dha smapuh ka snyusan o iya uqi.
   (他們用來治療得浮腫病的祭物不要吃。)
8.Gmpcsiyus damat mkan ga o ini ekan aji pncsiyusan.
   (只吃菜炒過的人是不會吃沒有炒過的菜。)
9.Csiyusa su msqar rqnux ha.
   (射鹿時槍不要不擊發。)
10.Csiyusan na msqar ka bowyak do wada msbitaw qduriq.
   (他射山豬時沒有擊發山豬跳躍地逃掉了。)
11.Csiyusaw mu ka qsurux uqun su.
   (我要煎魚給你吃。)
12.Iya bi endhyai ka dxgal ga niqan bqrus syusan mu hiya.
   (別把我父母墓地讓給他們的。)
13.Ini pneghangut damat ka knxalan sayang tgruway pncsyusan.
   (現代的人專吃炒的菜不喜歡吃煮的菜。)
14.Tama su o hmdayu bi idaw pncsiyusan.
   (你爸爸常帶炒飯的便當。)
15.Bubu mu o phdayu bi pncsiyusan balung.
   (我母親很會讓我帶煮炒蛋便當。)
16.Wada ka siyusan mu o hmici malu bi kari aji mu hhuya.
   (我父母去逝後留下好遺言使我平安。)
17.Miyah ptghini ka siyusan mu o saw smnaqih kuxul.
   (我父親因來這裡而死,我很感傷。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:32126人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang