PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
hgluq

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
拔出
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Hgluq kingal ka sibus gaga.
   (從甘蔗綑抽一枝出來。)
2.Yamu o dmhgluq namu gmeeguy djima gnutu mu.
   (你們專門偷抽我堆的竹子的人。)
3.Dmphgluq pgkla kneutux dha o naqih utux ka duma.
   (他們那些人抽籤時有些是運氣不好。)
4.Emphgluq ku buji snbu bowyak.
   (我要拔箭射山豬。)
5.Dhuq ssaan mu do empshgluq ku nanak musa paah hmbragan seejiq hiya.
   (我時間到了,我自己會從眾人抽身離去。)
6.Empthgluq nami erut samaw ka yami.
   (我們是專門拔電線桿的。)
7.Mslikaw bi hhgluq na pucing ka tama su.
   (你父親拔刀的速度很快。)
8.Mhgluq ku erut srak ka saman.
   (我明天要拔取籬笆的柱子。)
9.Mneghgluq bi pucing baga na ka risaw su.
   (你兒子的手很適合拔刀。)
10.Mqmhgluq su 1 wauwa alang nami o kmbrax nanak.
   (你想要娶我們部落的女孩自己要努力。)
11.Wada mshgluq 1 ka djima bnkiyan mu do sruhaw ka bnkuy da.
   (我捆綁的竹子掉了一根就鬆了。)
12.Msnhgluq nami samu mkray hglqan.
   (我們為了釘子很難拔而發生爭執。)
13.Taan mu ga mthgluq 1 ka djima bnkiyan su.
   (我看到你綁的竹子有一根掉了。)
14.Nhgluq su nanak ka uril dgsayan ga da, ini su kla na?
   (你應該自己拔理經棒,你還不懂嗎?)
15.Phgluq mu sunan ka samu snamu qcinuh gaga.
   (我要託你拔起板子上的釘子。)
16.Asi nami phhgluq nanak ka erut pnteetu para sangi.
   (我們各自拔起胡瓜的架子。)
17.Djima hiru mu nii o pnhgluq tmaan mu gnutu su.
   (這竹子火棒是我叫我爸爸從你的竹子堆裡抽取的。)
18.Ga mlawa ka tama na do asi pshgluq paah ska nami wada tmalang ka laqi na.
   (他父親在呼叫時,他的孩子馬上從我們當中拔腿離開。)
19.Phdagan ka sowki ga, asi qhgluq mtucing ka rijig na.
   (鐮刀被太陽曬時,木柄就會鬆掉了。)
20.Miyah su o qnhgluq nak miyah, iya ptqita seejiq.
   (你來的時候自己悄悄的來不要給人看到。)
21.Aji na qqhgluq ka rijig sowki o asi ka smuan samu.
   (為了不使鐮刀柄鬆動必須要釘釘子。)
22.Shgluq mu pucing ka kumay do wada qduriq da.
   (我對著熊拔刀的時候牠就逃跑了。)
23.Smhhgluq bi erut ka hmurah ta qnalang.
   (拆籬笆時需要拔很多柱子。)
24.Sphgluq su knan ka samu gaga o tai ta mha mu mk7 jiyax.
   (你託我拔的那些釘子大約要花我七個工作天。)
25.Saw sqhgluq bhniq qlubung mu ka seejiq kiya.
   (那個人老是拔取我的套足陷阱桿。)
26.Sqnhgluq mu erut sapah ka erut biyi kacing.
   (我拔牛舍的柱子像拔家的柱子一樣。)
27.Tghgluq bi pucing ga o mnegrmun bi seejiq.
   (比較喜歡拔刀的那位是很勇敢的人。)
28.Thhgluq pucing kana do qrak ku smbrangan ka yaku.
   (都同時拔刀時我就抓長茅。)
29.Nii nami tmhgluq hmurah qnabil sapah.
   (我們專門在拆房子的牆。)
30.Tmnhgluq ku aga prihun mu bgurah putus.
   (我專門拔掉三叉箭過換新的箭頭。)
31.Tnhgluq bhniq qlubung nii o hdlun na qmlubung isil da.
   (拔掉這腳踏陷阱的主人他要移到別處放。)
32.Hgluqa su erut hligan mu.
   (你別拔掉我的曬衣架的柱子。)
33.Hgluqan mu ka 1 erut samaw gnutu na.
   (我抽出一根他堆放的電線桿。)
34.Hgluqaw mu 1 sibus bnkuy su gaga.
   (我要抽取ㄧ根你綁的甘蔗。)
35.Hgluqay saku ha ka pucing mu.
   (你別拔取我的刀。)
36.Hgluqi na ka pucing lngu na ssipaq knan.
   (他去拔刀想要殺我。)
37.Hgluqun mu ka rijig sowki prihun mu rijig na.
   (我要拔取鐮刀柄換新的刀柄。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:7740人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang