PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
lihaw

- (-)
中文翻譯
詞性
把……減少
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Blihaw mu tngi tmabug ka ruru su.
   (我會把你的鴨飼養的很肥。)
2.Gndadak mu pais ka lihaw pswaray nii.
   (這望眼鏡用來瞭望敵軍的。)
3.Ddkani tklihaw paah gaing ka mrata pais.
   (要從遠處用望眼鏡觀測敵軍。)
4.Sdlihaw mu qmpah yaku ka hngali hiya.
   (我就近在那邊的地工作。)
5.Jiyi lihaw qqita thiyaq ka ddeeda su.
   (你用望遠鏡俯視遠方。)
6.Gndeeda su manu ka lihaw qqita thiyaq gaga?
   (你用望遠鏡看什麼?)
7.Gmeenduk lihaw gmrung ka runug snii.
   (這次的地震震毀了玻璃窗。)
8.Saw kkeenduk lihaw kana ka sapah nii o mha bi piya pila?
   (把房子的門扇都裝上玻璃大概需要多少錢?)
9.Misan do mduk lihaw ka pngusul.
   (冬天蝸牛用液膜關起冬眠。)
10.Lihaw ta ka jiyax uusa kulu hmkan.
   (我們把坐牢的時間減少。)
11.Gmnrung lihaw tklhagan ga o hiya ka empririh na.
   (打破鏡子的那人他自己賠償。)
12.Mtlmu knegrung na ka lihaw sapah.
   (房子的玻璃破碎。)
13.Mneggrung bi pcingun ka pratu lihaw.
   (玻璃碗掉下來很容易破裂。)
14.Mnegrung ka lihaw ga, wada mu prihan da.
   (破裂的玻璃,被我換掉了。)
15.Lihaw mqita thiyaq nii o ghaur mu qmita rulung dgiyaq.
   (我用這望眼鏡來看佈滿的雲層。)
16.Hhgut mu qmita thiyaq ka lihaw nii.
   (這望遠鏡是我用來看遠方。)
17.Ghuyuq mu dgiyaq qmita ka lihaw nii.
   (這望眼鏡拿來望山峰的。)
18.Gnhuyuq mu dgiyaq qmita ka lihaw nii o asi na hgci brah bi ka dgiyaq.
   (用這望遠鏡望山頂時把山頂都拉的很近。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang