PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
imut

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

mskiyux [很擁擠]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

msdgril [過窄]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Imut bi daan ka elug gaga.
   (那條路走起來很擁擠。)
2.Dmeimut pnswaqa tminun brunguy ka qpahun dha.
   (他們的工作是把編大口的背簍縮小。)
3.Eimut nanak gmeelug isil ka ksaan seejiq.
   (窄小的人行道另外再開闢。)
4.Kana emeimut elug ga o slbangun kana.
   (那些窄小的路都要拓寬。)
5.Empeimut ka cinun su qabang gaga.
   (你織的布毯會縮小。)
6.Eneimut na tminun paah ska ka brunguy ga do msnbuyas da.
   (他從中間編緊背簍就隆起來了。)
7.Geimut mu dmaus tqring qwarux ka pucing mu.
   (我的刀是用來削尖編籐的末端。)
8.Gmeimut quwaq tminun rawa ka lupung mu.
   (我朋友專門編緊背籃的口。)
9.Gneimut na tminun paah sulay ka rawa do msrqling quwaq da.
   (他從底部開始就編緊過的背籃到了口就變小了。)
10.Asi keimut paah su pnpun ka cinun su qabang do mha dgril tqring da.
   (你織的布毯一開始就很緊,到末端就會越來越小。)
11.Aji na kkeimut ka cinun su qabang o slagu balay.
   (為了不使你所織的布毯變窄小就要織的很平直。)
12.Mqsuqi kneimut na ka lukus laqi su kuyuh.
   (你女孩的衣服太緊身了。)
13.Meimut quri tunux ka tdruy qapi.
   (轎車的車頭是小的。)
14.Mgeimut kunug qaqay mu ka kunug na.
   (他的腳根像我一樣小。)
15.Mnkramil paah bilaq ka seejiq o mnegeimut quri tluling ka dapil dha.
   (從小穿拖鞋的人他的腳指變小。)
16.Mneimut han o wada mslabang da.
   (原本是窄的已經寬了。)
17.Msneimut nami quwaq brunguy naqih taan.
   (我們為了所編的背簍口很小不好看而爭執。)
18.Neimut cih sulay ka brunguy su, ki ka malu bi paan.
   (你背簍的底部應該小ㄧ點,這樣才好背。)
19.Ini pnegeimut cinun na towkan ka tama su.
   (你爸爸編的背網不會縮小。)
20.Pneimut su smmalu ka hakaw o ini tduwa daan.
   (你作的橋太窄小而不能過。)
21.Laqi mu o qnqan brah do pseimut hari brah na da.
   (我的孩子自從得過肺結核後他的胸部有點縮了。)
22.Tgeimut bi daan ka lqlaq hiya.
   (那個縫隙走起來比較窄。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang