PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hngali

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun musa hiya [那邊一點]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(2)

kaga [那邊]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hngali
   (那邊一點)
2.dmpthngali
   (外邊的人)
3.empeehngali
   (要……那一邊)
4.empshngali
   (要……那一邊)
5.empthngali
   (要……那一邊)
6.ghngali
   (替……那一邊)
7.gmhngali
   (要……那一邊)
8.gmnhangli
   (過……那一邊)
9.gnhngli
   (從……那一邊)
10.hhngali
   (過……週邊)
11.khngali
   (就……那一邊)
12.kkhngali
   (如果……那一邊)
13.kmhngali
   (希望……那一邊)
14.kmnhngali
   (當作……那一邊)
15.knhngali
   (那一邊的情況)
16.maahngali
   (變成……那一邊)
17.mghngali
   (像……那一邊)
18.mkmhngali
   (想……那一邊)
19.mkmphngali
   (想……那一邊)
20.mneghngali
   (喜歡……那一邊)
21.msnhngali
   (為了……那一邊爭執)
22.nhngali
   (原來……那一邊)
23.nkhngali
   (應該……那一邊)
24.pneghngali
   (喜歡……那一邊)
25.pnhngali
   (讓……那一邊)
26.pphngali
   (要……那一邊)
27.pshhngali
   (要……那一邊)
28.ptghngali
   (因……那一邊而死)
29.shngali
   (為了……那一邊)
30.sknhngali
   (當作……那一邊)
31.smhhngali
   (老是……那一邊)
32.sphngali
   (讓……那一邊)
33.tghngali
   (最……那一邊)
34.thngali
   (那一邊)
35.tmhhngali
   (那一邊)
36.tmnhngali
   (在……那一邊)
37.tnhngali
   (過……那一邊的地主)
38.tthngali
   (經常……那一邊)
39.hnglaa
   (別……那一邊)
40.hnglaan
   (叫……過去)
41.hnglaaw
   (叫……過去)
42.hnglaay
   (叫……過去)
43.hnglai
   (過去那一邊)
44.hnglaun
   (叫……過去哪裡)
45.hnglaanay
   (叫……越過那一邊)
46.hnglaani
   (讓……那一邊)
  
目前無相關詞語
目前無相關句子
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang