PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
geabu

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmeabu [揉]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

rmdrut hiyi [按摩]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Geabuh mu laqi ka qabang nii.
   (這布毯是我揹孩子用的。)
2.Gneabuh mu mhuma payay o ga sgeabuh swayi mu snaw da.
   (我用過的種子袋,被我弟弟拿去用了。)
3.Ki bi saw mgeabuh mu ka abuh na gaga.
   (他的種子袋好像是我的一樣。)
4.Mnegeabuh bi smbal laqi ka bubu.
   (母親喜歡用帶子抱孩子。)
5.Ga mtgeabuh ga ka abuh na o miying ngngalan nnaku.
   (他的種子袋看得到在那裡,他還是要我的。)
6.Nkeabuh su nanak ka mhuma baun, qlingaw su ki da lux su sgeabu mu dga!
   (你應該自己帶種子袋種南瓜,你怎麼老是要用我的種子袋呢!)
7.Mabuh su laqi muda dowras o daa su ptgeabuh laqi ha.
   (你抱著孩子經過懸崖時,可得小心不要摔死。)
8.Ma su saw sgeabuh knan.
   (你為什麼來我這裡依靠我的種子袋?)
9.Tgeabuh bi wawa ka bubu rudux ga o kmswawa balay.
   (母雞會呵護小雞,是比較會顧小雞。)
10.Isu geabu ka emu smluun bawa.
   (做麵包的麵粉你來揉。)
11.Dmptgeabu hiyi ka qpahun dha.
   (他們的職業是按摩師。)
12.Empgeabu su emu knuwan ka isu?
   (你什麼時候要揉麵粉?)
13.Ggeabu su o ini tuku kndngilan na.
   (你揉的不夠黏。)
14.Hbaraw bi ka pgeabu hiyi do asi kgeabu hiyi ka isu da.
   (多數的人需要按摩的話,你就去做按摩好了。)
15.Kkgeabu su hiyi dha mtquduh o slhayi balay.
   (你要按摩肌肉結塊酸痛的人一定要學。)
16.Knegeabu na quduh hiyi o qrasun dha balay.
   (他按摩肌肉酸痛的人別人都很稱讚。)
17.Malu uqun ka bawa o maageabu uri.
   (饅頭好吃也要看揉的工夫。)
18.Mgeabu su knuwan ka isu da?
   (你什麼時候要揉?)
19.Mkmgeabu ku emu o ini pgeabu knan ka kuyuh mu.
   (我想揉麵糰但我太太不准我揉。)
20.Mkmpgeabu ku bawa sunan, gneabu su ka malu uqun.
   (我想託你揉饅頭你揉的很好吃。)
21.Mnegeabu bi emu blbul ka Truku.
   (太魯閣族很喜歡揉香蕉糕。)
22.Negeabu su lala ka emu blbul, hbaraw ka meekan.
   (你應該揉多ㄧ點香蕉糕,很多人要吃。)
23.Saan mu pgeabu hyaan ka nnaku.
   (我的託他揉我的。)
24.Ppgeabu su emaan ka mtquduh hiyi su?
   (你肌肉酸痛要叫誰按摩?)
25.Iya psnegeabu, asi geabu nhari.
   (不要相互推萎,就趕快揉麵糰。)
26.Wada ptgeabu ttgeabu na ka lupung mu.
   (我的朋友因為過度搓揉而死。)
27.Sgeabu misu haya o ini su pqaras hug?
   (我為你搓揉你不高興?)
28.Saw skgeabu hirang kuyuh na ka snaw na.
   (她的先生老是喜歡按摩太太的肩膀。)
29.Sknegeabu na bawa gmeabu ka emu blbul.
   (他把香蕉糕當作是麵粉來揉。)
30.Smgeabu bi ka hiyi mu qnqan rbuk.
   (我的身體累得很需要按摩。)
31.Spgeabu mu hyaan ka emu blbul.
   (香蕉糕是託他揉的。)
32.Tgeabu bi mahu lukus ga o ki ka qbsuran na kuyuh.
   (那個很會揉洗衣服的人就是他的姊姊。)
33.Gisu ku tmgeabu seejiq pgeabu hiyi.
   (我忙著按摩要按摩的人。)
34.Tmnegeabu ku qmamas pajiq ka shiga.
   (昨天我揉菜來醃。)
35.Tnegeabu qmamas tmurak ga o lala bi tmurak qmasun na.
   (那個醃製黃瓜的人他有很多黃瓜要醃。)
36.Ttgeabu na hiyi o ki brihan na.
   (他的經濟來源靠按摩。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang