PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
btut

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

hmut pskluwi [來去匆匆、急急忙忙、突然]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(2)

kari dnhqan meytaq [表示撞擊]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.‘btut ’ dhuq ni ki nusa o ki ka lupung hug?
   (「btut」來去匆匆的是朋友嗎?)
2.Dmbtut meytaq brah mkan seejiq ka dhiya.
   (他們是專門「btut」急速撞擊別人的胸部。)
3.Embtut ku meytaq brah na, riqu mu balay.
   (我要「btut」撞擊他的胸部,我很討厭他。)
4.Empbtut ku dhuq sapah su o iya nkluwi.
   (我突然「btut」來到你家不要驚訝。)
5.Gbtut mu meytaq mkan seejiq ka hukut mu.
   (我要用柺杖來「btut」撞擊別人。)
6.Gmbtut meytaq djima mkan seejiq o luhay na.
   (他已經習慣用桂竹「btut」撞擊別人。)
7.Gnbtut su hukut meytaq brah mu o mk3 ku mksaraw mnarux.
   (你用枴杖「btut」撞擊我的胸部,我因病躺了三天。)
8.Kasi ku kbtut dhuq ni maah ku nhari duri, iya ku sglai ha.
   (我「btut」一到就走,不要耽誤我。)
9.Aji mu kkbtut dhuq o pwlaun mu rmngaw.
   (為了使我突然「btut」到達我要事先通知。)
10.Knbtut na dhuq o pskluwi bi mnan.
   (他「btut」突然到使我非常驚訝。)
11.Mgbtut su pskluwi dhuq sapah mu ka hiya uri.
   (他也像你一樣「btut」突然到我家讓我驚訝。)
12.Mkmbtut ku meytaq brah na o pklug gisu mnarux do ki niyah mu.
   (我很想去「btut」撞擊他但正好生病我就折返了。)
13.Mnbtut ku miyah sapah su sknuwan, uxay ku pnweela kari ga?
   (不是事先通知你了嗎,我什麼時候「btut」突然來到你家?)
14.Mnegbtut bi dhuq ni wada duri ka meegul na.
   (喜歡「btut」來就走,是他的習慣。)
15.Msnbtut ku dhqan lupung ungat pnsrmalan mu.
   (我為了朋友「btut」突然到來沒有預備而生氣。)
16.Nbtut su meytaq brah mu binaw, pmhlun misu qhuni.
   (若你「btut」撞擊我胸部試看看,我會用木頭回擊你的。)
17.Pnbtut su peiyah ni suus wada ka laqi su o aji malu.
   (你讓你孩子「btut」突然來又突然地走這樣是不好的。)
18.Ini pnegbtut miyah ni suus wada o ki ka balay bi lupung.
   (好朋友不會「btut」突然來又急著走。)
19.Sbtut na meytaq knan ka hukut bnegay mu hyaan.
   (他用我給他的枴杖「btut」撞擊我。)
20.Saw skbtut meytaq huling kiya o ga qyutun huling da.
   (老是「btut」撞擊狗的人被狗咬了。)
21.Sknbtut na meytaq bukuy su ka brah mu.
   (他「btut」刺你背後當作撞擊我的胸部。)
22.Spbtut na pbeytaq knan ka huling, nangi na pqiyut knan.
   (他慫恿我「btut」撞擊狗,有意要讓我被狗咬。)
23.Tbbtut dhuq kana ka seejiq do mnqhnga ku da.
   (都同時突然「btut」地有很多人來我家而我很著急。)
24.Ttbtut na meytaq kacing o ga rungan kacing uri da.
   (他因「btut」撞擊牛而被牛攻擊了。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang