PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
brut

kari phnan(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang kksa ni rmgrig [腳踏及跳舞的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbrut
   (有「brut」聲音……)
2.empbrut
   (會「brut」聲音)
3.gbrut
   (讓……「brut」聲跑)
4.gmbrut
   (專……「brut」聲)
5.gmnbrut
   (「brut」聲……過)
6.gnbrut
   (……發出「brut」聲)
7.kbrut
   (「brut」聲)
8.kkbrut
   (如果……「brut」聲)
9.knbrut
   (「brut」聲的樣子)
10.mgbrut
   (像……「brut」聲)
11.mkmpbrut
   (想讓……「brut」聲)
12.mnbrut
   (「brut」聲過)
13.mnegbrut
   (容易……「brut」聲)
14.msnbrut
   (為了……「brut」聲而發生爭執)
15.nbrut
   (應該……「brut」聲)
16.pbrut
   (發出「brut」聲)
17.pnbrut
   (讓……「brut」聲)
18.pnegbrut
   (會……「brut」聲)
19.ppbrut
   (叫……「brut」 聲)
20.ptgbrut
   (因「brut」 聲……而死)
21.sbrut
   (「brut」聲大)
22.sgbrut
   (跟著去「brut」聲)
23.skbrut
   (老是……「brut」聲)
24.sknbrut
   (當作……「brut」聲)
25.smbbrut
   (很多……「brut」聲)
26.spbrut
   (讓……「brut」聲)
27.tbbrut
   (都同時「brut」聲)
28.tgbrut
   (「brut」聲比較)
29.tmnbrut
   (一直……「brut」聲)
30.ttbrut
   (經常……「brut」聲)
31.bruta
   (別發出「brut」聲)
32.brutan
   (在「brut」聲)
33.brutaw
   (要讓……「brut」聲)
34.brutay
   (讓……「brut」聲)
35.bruci
   (讓……「brut」聲)
36.brutun
   (要……「brut」聲)
37.brtanay
   (不要……「brut」聲)
38.brtani
   (為了……「brut」聲)
  
目前無相關詞語
1.Ima ka ga msa ‘brut ’ uyung hiya, sai qmita.
   (過去看看誰在後院發出「brut」聲。)
2.Bbrut msa hmnang ni ini mu qtai ka seejiq.
   (聽到有「brut」聲音我卻看不到人影。)
3.Empbrut nami dhuq nhari sapah su.
   (我們會「brut」聲很快到你家。)
4.Gbrut mu ptalang ka kacing.
   (他讓小牛發出「brut」的跑步聲音。)
5.Ga gmbrut psluhay rmgrig laqi mha psdka ka wauwa su.
   (你女兒「brut」聲在教要去跳舞比賽的小孩。)
6.Gmnbrut ku tmalang mmgrbu ka yaku.
   (我每天早上「brut」聲跑步過。)
7.Gnbrut mu ptalang ka wawa kacing rwaan mu.
   (我戲耍小牛發出「brut」蹦跳聲。)
8.Asi kbrut mtmay nhari, ma su jiyax tleelu?
   (立刻「brut」聲進來,你怎麼慢吞吞的呢?)
9.Aji su kkbrut phnang mksa o kneelay ka mksa.
   (如果你走路不出「brut」聲就輕輕的走。)
10.Knbrut na tmalang o mdka brut kacing.
   (他像牛「brut」走路的聲音。)
11.Mgbrut mu rgrig na ka risaw su.
   (你兒子「brut」舞步聲像我一樣。)
12.Mkmpbrut ku prgrig laqi mu o ini jijil qnthran hiyi na.
   (我想讓我孩子「brut」聲跳舞但他胖得跳不起來。)
13.Mnbrut nami tmalang hmrapas ka shiga.
   (昨天我們一起「brut」聲跑步玩耍過。)
14.Mnegbrut bi gmgrig ka risaw ni wauwa Truku.
   (太魯閣族的男女容易「brut」聲跳舞。)
15.Msnbrut nami tmalang pskiyux bi knan ka snaw mu.
   (為了我先生強迫我「brut」聲跑步而發生爭執。)
16.Nbrut su nanak rmgrig, ma su asi ka yaku uri?
   (你應該自己「brut」聲跳舞就好了,為什麼一定要我跳呢?)
17.Pbrut bi hmnang tmalang ka rqnux.
   (水鹿發出「brut」很響亮的跑步聲。)
18.Pnbrut bi ptalang paah bilaq ka laqi o ini knru mslikaw tmalang.
   (讓小孩子從小「brut」聲的練跑,果然跑的快。)
19.Ini pnegbrut hmnang tmalang ka ngiyaw.
   (貓不會有「brut」的聲音跑步。)
20.Ppbrut bi ptalang mmgrbu plhlah pngpang lqian na ka tama mu.
   (我父親常叫孩子在早上「brut」的蹦跳跑步,來使孩子解脫苦澀。)
21.Wada ptgbrut tmalang mrmux rbuq ka swayi su snaw.
   (你弟弟因「brut」 聲跑步掉進坑洞而死。)
22.Sbrut hnang gmgrig ka qthur seejiq.
   (肥胖的人跳舞會「brut」聲音很大。)
23.Usa sgbrut tmalang kklhkah hiyi su.
   (你跟著去「brut」聲跑步,使你身體減輕。)
24.Saw skbrut tmalang mrrawa kkdakil na ka wawa mirit.
   (小羊老是會「brut」聲蹦蹦跳跳玩耍使牠成長。)
25.Sknbrut mu hnang mirit ka huling.
   (我把狗「brut」聲當作山羊的聲音。)
26.Smbbrut bi tmalang ka psdka tmalang.
   (賽跑會有很多「brut」跑步聲。)
27.Spbrut mu prgrig kkbiyax hiyi na ka laqi.
   (我讓孩子舞出「brut」聲為使他身體健康。)
28.Tbbrut dhuq kana ka seejiq.
   (所有的人都同時「brut」聲到達。)
29.Tgbrut bi hmnang tmalang ga ka kacing mu.
   (那跑步「brut」聲音比較大的是我的牛。)
30.Tmnbrut ku tmalang paah qnlqian mu ka yaku.
   (我一直從孩童時就「brut」聲跑步。)
31.Ssqaras nami kndsan ka ttbrut nami rmgrig.
   (我們經常「brut」舞步聲使我們人生的快樂。)
32.Mmgaliq ku pais siida, asi lu bbrut wada qduriq.
   (我正要殺敵人的時候,他們突然「brut」逃走。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:28609人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang