PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
brbur

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

mlglug mtutuy kana ka seejiq [使眾人鼓動及動亂]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

plhlah mtkray [翻鬆]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

kmbrih endaan [翻舊帳]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(4)

kmbrih mnarux [舊病復發]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(5)

kmbrih lnglungan [觸景生情]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(6)

tmhri lmglug [激動]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Sbhuri binaw mnarux su ga embrbur o!
   (你生病吹風看看會發作喔!)
2.Saan brbur ka bgiya do embrbur mhraw da.
   (招惹到黃蜂時就會蜂擁追來。)
3.Bbrbur mu sudu ka parih nii.
   (這鋤頭用來翻動垃圾。)
4.Dmbrbur qdaan sudu miing enlaxan ka qpahun dha.
   (他們是拾荒者。)
5.Dmptbrbur kmari elug ka dhiya gaga.
   (他們是專門挖翻馬路的人。)
6.Embrbur ka mnarux.
   (使病發作。)
7.Empbrbur nami kana alang ka smtrung sunan.
   (我們為了要迎接你會使全村騷動。)
8.Gbrbur mu bgiya qmahur ka btunux nii.
   (這石子用來丟黃蜂巢使黃蜂騷動。)
9.Gmbrbur bi saang rudan ka laqi spjian bi.
   (不聽話的孩子引起老人家不停的責罵。)
10.Gmnbrbur ku kana alang ka gmraka pais.
   (我動員過全部落的人埋伏敵人。)
11.Gnbrbur mu kana lukus tnkmu miing ka pila wada meydang.
   (我翻動所有折疊好的衣服找我遺失的錢。)
12.Ana su sseengan o iya asi kbrbur ka saang su.
   (雖然惹到你不要一下子生氣。)
13.Aji kkbrbur mnarux su o iya bi tbki.
   (如果不使你病復發絕不要碰它。)
14.Knbrbur hulis na o bitaq kmhahuy mhulis.
   (她的笑聲會發出「hahuy」的笑聲。)
15.Mgbrbur kkurih dxgal rudux ka glaqung.
   (野雞所翻動的泥土像雞一樣。)
16.Mkbrbur ka seejiq.
   (眾人都騷動。)
17.Mkmbrbur ku qnqihan kuxul o sneghtur mu dmurun Tuxan Baraw.
   (我想以禱告來排除我難過的心。)
18.Mnbrbur duri ka mnarux tama mu.
   (我父親的病又復發。)
19.Mnegbrbur bi lmnglung skwada ungat ka baki mu.
   (我祖父想起已過逝的妻子會觸景生情的難過。)
20.Msnbrbur endaan dha ni ga empglingis.
   (他們為了翻舊帳而互相哭。)
21.Iya nbrbur ka yamu, yaku nanak ki han.
   (你們不要慌亂,這我自己來。)
22.Ma su pbrbur bi lnglungan mu?
   (你為什麼讓我觸景生情?)
23.Pnbrbur mring ka gluq ruciq o mkeangal bi trmaan.
   (污垢被汗弄濕容易清洗。)
24.Ini pnegbrbur kmbrih endaan ka malu seejiq.
   (好人不願意去翻舊帳。)
25.Wada ptgbrbur meegul na ka rudan na.
   (他老人家因老毛病復發而死。)
26.Lmlamu sntgan ka sbrbur na pksaang knan.
   (他造謠惹我生氣。)
27.Sgbrbur su malu uuda o ki ka balay.
   (你跟著所有好的事這樣就是好的。)
28.Saw skbrbur sudu miing kuwi ka rudux.
   (雞老是翻垃圾找蟲吃。)
29.Sknbrbur na mnbasi kuyuh na ka mnbasi lpungan na.
   (他為朋友哀悼也像觸動自己對亡妻的哀慟。)
30.Sqixan ka spriq gnutu o smbrbur balay.
   (所推起來的草堆被雨淋濕而需要常常翻動。)
31.Spbrbur psquyux ka qnqan muda o msriqu spuhan.
   (感冒淋雨時使病發作很難治好。)
32.Tbrbur kana ka dsnaw mha maduk.
   (所有男人都同時出動去追獵。)
33.Tgbrbur bi miing patas spgun na ka laqi o mlaa hici.
   (從小比較喜歡翻書的孩子以後會不得了。)
34.Gaga lu lmingis tmbrbur endan na nanak.
   (他為自己過去的行為觸景傷感而哭泣。)
35.Tmnbrbur matas paah laqi o mha pruway brbur mangal pntasan na hici.
   (從小努力讀書過的孩子長大後會收穫很多。)
36.Ttbrbur mu khaya qnnaqih endaan o ini ku qmi knkmanan.
   (我經常反覆想那麼多的過錯使我徹夜難眠。)
37.Brbura su lukus tnkmu mu.
   (你別把我折好的衣服翻亂了。)
38.Brburan na psquyux ka mnarux muda.
   (感冒因淋雨加重發作了。)
39.Brburaw su ka bgiya ha mhraw o.
   (你別去騷動黃蜂會追。)
40.Brburay saku ha ka qndrux mu qmpahan.
   (別把我田裡砌好的石牆翻動了。)
41.Iya brburi ka qsiya gaga, empsmusaq da.
   (別把那水擾動,會污濁的。)
42.Brburun mu ka sudu ni lowmun mu.
   (我要把雜草翻動焚燒。)
43.Kana brburaw ga o qdaani kida.
   (那些腐爛的拿去丟吧。)
44.Hksganay su tmhri ka mnarux su, embrbur do ki klaun su.
   (別去惹你的病,不然發作時你就知道。)
45.Hwniki prgrig binaw ga uqun huwinuk ga ni, mha embrbur da.
   (讓那腰痛的給他們扭腰跳舞看看會發作。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang