PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bows

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

qsiya mstowbus [用水灑……]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmpbows
   (噴水者)
2.dmptbows
   (消防人員)
3.embbows
   (會「bows」……拍打)
4.empbows
   (「bows」擊打)
5.emptbows
   (要「bows」……潑)
6.gbows
   (用來……「bows」灑)
7.gmbows
   (用……「bows」滅)
8.gnbows
   (曾用……「bows」滅)
9.kbows
   (變成「bows」)
10.kkbows
   (要「bows」灑)
11.knbows
   (大……「bows」濺濕的樣子)
12.maabows
   (變成「bows」水花四濺)
13.mgbows
   (像……「bows」水花四濺)
14.mkmpbows
   (想……「bows」灑)
15.mnbows
   (曾……「bows」拍打)
16.mnegbows
   (容易……「bows」水花四濺)
17.msnbows
   (因相互「bows」噴水而吵)
18.nkbows
   (若……「bows」打進)
19.pbows
   (使……「bows」四濺)
20.pnbows
   (「bows」四濺……引起)
21.pnegbows
   (會「bows」水花四濺)
22.sgbows
   (為……「bows」水花而去)
23.skbows
   (常……「bows」灑)
24.sknbows
   (當作……「bows」洗)
25.spbows
   (叫……「bows」灑)
26.ssbows
   (用來……「bows」灑)
27.tbbows
   (都「bows」噴……)
28.tgbows
   (比較……「bows」灑)
29.tmnbows
   (專……「bows」灑)
30.tbowsa
   (別「bows」灑)
31.tbowsan
   (「bows」噴)
32.tbowsaw
   (讓……「bows」澆)
33.tbowsay
   (要「bows」澆)
34.tbowsi
   (要用……「bows」噴)
35.tbowsun
   (要用……「bows」噴)
36.tbsanay
   (不要用……「bows」噴)
37.tbsani
   (把……「bows」倒)
   
目前無相關詞語
1.‘bows’ sun mu mlaq qsiya ka kacing.
   (我用水「bows」噴灑在牛身上。)
2.Dmpbows tmubus qsiya sminaw tdruy ka jyami.
   (我們是用水「bows」噴洗車子。)
3.Dhiya ka dmptbows mubus qsiya mhing tahut.
   (他們是消防人員。)
4.Embbows bi muda qhqahur ka yayung.
   (河水會「bows」沿著河裡的石頭拍打。)
5.Empbows tmikan tasil hini ka yayung.
   (河水會「bows」擊打河裡的石頭。)
6.Emptbows nami mrrawa qsiya.
   (我們要「bows」互相潑水。)
7.Gbows mu murus qsiya ka sahug nii.
   (這杓子是我用來「bows」灑水的。)
8.Gmbows ku qsiya mhing tahut ka yaku.
   (我用水「bows」滅火。)
9.Gnbows mu mhing tahut ka qsiya.
   (我用水「bows」來滅火。)
10.Asi kbows qsiya ka tglaq.
   (瀑布的水「bows」成水花。)
11.Kkbows mu murus qmpahan o ini tuku ka qsiya.
   (我要用水「bows」噴灑田地但水不夠。)
12.Knbows pnlaqan qsiya o dunuq nami mhuriq kana.
   (我們被大水「bows」濺濕全身都濕透了。)
13.Maabows qsiya kana ka ruwan sapah nrusan qsiya emphing tahut.
   (消防員噴水滅火時家裏面都變得「bows」水花四濺。)
14.Mgbows tglaq ka tmpngan gsilung pktbuk dowras.
   (海浪擊打岩岸像瀑布「bows」水花四濺。)
15.Mkmpbows ku murus qsiya qmpahan.
   (我想要在田地上「bows」灑水。)
16.Mnbows tmikan sipaw ga snduray ka qsiya yayung.
   (之前的河水往對岸「bows」拍打。)
17.Mnegbows bi taan ka tglaq.
   (瀑布看起來容易「bows」水花四濺。)
18.Msnbows nami mreeurus qsiya ni ini nami ptrnaw.
   (我們因相互「bows」噴水而不客氣地責罵對方。)
19.Nkbows quyux bgihur paru binaw ruwan sapah ga, empamanu kana ka qngqaya?
   (房屋內若被颱風的雨水「bows」打進來看看,看屋內的家具會怎麼樣? )
20.Pbows quyux ka bgihur paru.
   (颱風使雨水「bows」四濺。)
21.Pnbows tglaq o sbbgihur ka bbuyu.
   (瀑布的水「bows」四濺引起風吹向草叢。)
22.Ini pnegbows ka yayung mgmlux.
   (平靜的河水不會「bows」水花四濺。)
23.Wada sgbows tglaq dmmhaw ka hiya uri.
   (他也為了看瀑布「bows」的水花而去。)
24.Saw skbows murus qsiya pajiq ka ga mhuma pajiq.
   (菜農常用水「bows」噴灑蔬菜。)
25.Sknbows na sminaw tdruy ka sminaw sapah.
   (他清洗家園當作是「bows」沖洗車子一樣。)
26.Spbows mu laqi ka murus qsiya nhuma.
   (我叫孩子去給農作物「bows」灑水。)
27.Ssbows mu murus qsiya ka yudun gumu nii.
   (這塑膠水管是我用來「bows」噴水的。)
28.Tbbows murus qsiya mhing tahut kana.
   (他們都「bows」噴水滅火。)
29.Tgbows bi murus qsiya ga o lala bi pajiq nhuma na.
   (那比較會「bows」撒水的人種很多蔬菜。)
30.Tmnbows ku murus qsiya phpah ka shiga.
   (我昨天在花園「bows」灑水。)
31.Tbowsa su qsiya lukus mu.
   (你不要在我衣服上「bows」灑水。)
32.Gmdara ku babuy ga tbowsan dara ka hiyi mu.
   (我殺豬時我被豬血「bows」噴到了。)
33.Tbowsaw mu murus qsiya ka phpah gaga.
   (那個花讓我「bows」澆水。)
34.Tbowsay ta qsiya ka pajiq kkdakil na.
   (我們要來「bows」澆水讓蔬菜長大。)
35.Tbowsi qsiya mhing ka tahut.
   (要用水「bows」噴灑滅火。)
36.Tbowsun mu qsiya numul ka dqras na.
   (我要用含在嘴裡的水「bows」噴他的臉。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang