PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bngbang

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

xiluy pnslhpis tmapaq smmalu [鐵皮]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

psaan snalu xiluy [鐵桶]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Emptbeywat bngbang dnamux ka hiya.
   (他是做屋頂浪板的工作。)
2.Pnbeywat na smmalu ka bngbang dnamux.
   (他把屋頂蓋成浪板。)
3.Tmnbeywat bngbang dnamux ka hiya.
   (他們做過屋頂的浪板。)
4.Pbwatun mu ka bngbang ddamux.
   (我要把屋頂的鐵皮做成浪板。)
5.Pbwtanay saku haya ka bngbang smluun mu brhuwa.
   (你別把我要做鐵桶的鐵皮弄成波紋狀。)
6.Pbwtani haya ka bngbang ddamux sapah baki su.
   (幫你祖父要蓋屋頂的鐵皮做成浪板。)
7.Ungat bngbang sdamux sbiyaw.
   (以前沒有鐵皮蓋屋頂。)
8.Kana dmdamux bngbang ga o nnima?
   (那鐵皮的屋頂是誰的?)
9.Bgihur paru o gmdamux bngbang rmhiq.
   (颱風把鐵皮屋頂掀開。)
10.Kmdamux ku bngbang ka sapah mu.
   (我想用鐵皮做我家的屋頂。)
11.Tgdnamux bngbang ka ini hbuy qixan.
   (用鐵皮蓋的屋頂比較不會漏雨。)
12.Tndamux bngbang nii o emptbngbang ka qpahun na.
   (這蓋鐵皮的主人是專門蓋鐵皮的。)
13.Dmuxun mu bngbang ka sapah.
   (我要用鐵皮做屋頂。)
14.Dmxanay su rpun ka bngbang emprpruq gaga.
   (那些破的鐵皮不要拿來做穀倉的屋頂。)
15.Dgdaw mu pruq bngbang ka bunga qhuni gaga.
   (那個樹薯我來用有洞的鐵板刷。)
16.Tnegumuk bngbang ayang nii o hiya kana ka msalu saw gumuk bngbang.
   (這油桶蓋的主人,所有的鐵筒蓋都是他作的。)
17.Sbhuran paru ka bngbang o phbay bi taan saw smiisug.
   (薄薄的鐵皮被颱風吹時搖晃的很可怕。)
18.Pnhbay bgihur ka dnamux mu bngbang o mklama bgbaw da.
   (屋頂的鐵皮被風吹襲的已略有裂痕了。)
19.Pphbay na bngbang ka bgihur o mdka mqrhbiq.
   (颱風吹著鐵皮時,好像要被撕裂一樣。)
20.Iya csqii pshipay ka smmalu su bngbang ddamux sapah.
   (你蓋屋頂的鐵皮不要太薄。)
21.Shipay su smmalu ka bngbang ddamux do ini baka hmgliq bgihur paru.
   (你用太薄的鐵皮做屋頂會抵不過颱風的摧毀。)
22.Hpayay su smmalu ka bngbang dnamux.
   (別用太薄的鐵皮蓋屋頂。)
23.Sknhlak mu bngbang qmita ka hlak lblak ayang.
   (我把油紙當作是鐵皮。)
24.Dhiya o dmphlpis smmalu bngbang ka qpahun dha.
   (他們的工作是做鐵皮。)
25.Gnhlpis na smmalu ka bngbang o ini baka rmhbiq bgihur sdamux.
   (他用薄的鐵皮蓋屋頂無法抵擋颱風的掀開。)
26.Gmseisug tmatuk bngbang gmlawa purut ka dhiya.
   (他們專用敲鑼來嚇山麻雀。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang