PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bilaq

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

cipiq [小]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

aji lala [不多]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbilaq
   (所有小的)
2.blbilaq
   (都是小的)
3.dbbilaq
   (都是矮小的人)
4.dmpsbilaq
   (謙卑者)
5.dmptbilaq
   (專……小的)
6.empeebilaq
   (會變小)
7.empsbilaq
   (要謙卑)
8.emptbilaq
   (專挑小的)
9.gbilaq
   (一點一點取)
10.gmbilaq
   (挑小的)
11.gmnbilaq
   (專拿小的)
12.gnbilaq
   (挑小的拿)
13.maabilaq
   (變小)
14.mnbilaq
   (曾是小的)
15.mnegbilaq
   (適量的)
16.mnegpsbilaq
   (謙卑的)
17.mnqbilaq
   (木碎片)
18.mqbilaq
   (碎裂了)
19.msnbilaq
   (為了……而爭)
20.mtbbilaq
   (成為小份)
21.nbilaq
   (原來小的)
22.nqbilaq
   (應該少些)
23.pmbilaq
   (少些)
24.pnegbilaq
   (小的)
25.pnqbilaq
   (小的)
26.pqbilaq
   (少量)
27.psbilaq
   (謙卑)
28.qbilaq
   (小)
29.qmsbilaq
   (瞧不起)
30.qnbilaq
   (小的樣子)
31.qqbilaq
   (因小要揹少)
32.sbbilaq
   (少些)
33.sgbilaq
   (為小而去)
34.smbbilaq
   (適量地)
35.smbilaq
   (輕視人)
36.snbbilaq
   (小量的)
37.sngqbilaq
   (輕視人)
38.spsbilaq
   (要謙卑)
39.sqbilaq
   (不大)
40.sqnbilaq
   (小看)
41.ssbilaq
   (使……小量)
42.tbbilaq
   (選小的)
43.tgbilaq
   (較小的……)
44.tmbbilaq
   (專拿小的)
45.tmnbilaq
   (曾射小的)
46.tnbilaq
   (小背簍主人)
47.ttbilaq
   (專……小的)
48.sblaqa
   (別小看)
49.sblaqan
   (曾節省)
50.sblaqaw
   (來一點一點)
51.sblaqay
   (要一點一點)
52.sblaqi
   (讓……一點一點)
53.sblaqun
   (要一點一點)
54.sblqanay
   (不要節省)
55.sblqani
   (讓一點一點)
 
1.Niqan bilaq ni paru ka aba.
   (皮包的款式有小有大。)
2.Msnadas nami bilaq ini tuku sgun.
   (為了帶的東西不夠分而爭執。)
3.Tmneagil nami mkan hlama rnbung qbulit paah bilaq ka yami mnswayi.
   (我們兄弟姐妹從小都是吃用火灰燙黏的米糕。)
4.Pneaji pqnaqih paah bilaq ka laqi ga, paru do ini knru maamalu seejiq.
   (孩子從小不變壞,大了果然成為好人。)
5.Ida tnkeaki paah bilaq ka hiyi na.
   (他從小身體就發育不良一直長不大。)
6.Tgealang bilaq ga ka alang mu.
   (那個比較小的部落是我的部落。)
7.Stealax na qmpah hiya o bilaq snadu na.
   (因為工資少他就將工作辭掉。)
8.Iya emihi pskluwi ka rudan bilaq bi lhbun dha!
   (容易膽小的父母,不要用歪著嘴嚇他們!)
9.Npgeanan su ana bilaq ka nrudan da, tayal su balay.
   (你應該多給老人家一點,你真是的。)
10.Ini pgeanan ana bilaq, bsrat na.
   (不給多一點,他很小氣。)
11.Skneayug na paru gmeuqu ka ayug bilaq.
   (他誤把小山谷當作大山谷看。)
12.Rubang ku mha sgeayus o ini ku dha pdrmili ana bilaq.
   (我本來要去劃分一點地,但他們連一點都沒有給我。)
13.Tbeangay su srakaw paataqi ka laqi bilaq.
   (不要讓嬰孩睡在床的正面邊邊。)
14.Tgbabuy tmbgan su ka shiyi, bilaq siyang na.
   (你養的豬瘦肉很多,肥肉很少。)
15.Pnbahu na pqbling paah bilaq ka laqi na kuyuh.
   (他的女孩從小就教她說謊。)
16.Pnbatu na paah bilaq ka laqi na saw skbatu gaga.
   (他鼓勵他的孩子從年幼起貪心。)
17.Laqi mu ga, pnbeybay mu plukus ka bilaq han, paru do ini ki da.
   (我的孩子!小的時候我給他穿破爛的衣服,長大以後就沒有了。)
18.Tama mu o spbeytaw ku na psluhay paah bilaq.
   (我父親從小就訓練我跳遠。)
19.Mgbgay mu qnbilaq bbgay na ka hiya.
   (我給的就像他給的那麼少一樣。)
20.Gmnbhring ku quri blbilaq ka yaku.
   (我捕捉小獵物很有靈氣。)
21.Tbhringi quri blbilaq ka isu.
   (你對小獵物很有靈氣。)
22.Bilaq dowriq.
   (小眼睛。)
23.Bbilaq kana ka alang hiya.
   (那裡的部落都是小的。)
24.Blbilaq bi laqi mu na.
   (我的孩子都還小。)
25.Dbbilaq kana ka seejiq alang hiya.
   (那邊部落人的個子都是矮小。)
26.Dmpsbilaq lutut dha ka seejiq kiya.
   (那個人的家族很謙卑。)
27.Dmptbilaq gmaaw ka dhiya.
   (他們是專選小的。)
28.Empeebilaq bi meelih ka yayung nii.
   (這個河水退了變小。)
29.Empsbilaq ku paah sayang da.
   (從現在我要謙卑了。)
30.Emptbilaq ka seejiq gaga.
   (那人專挑小的。)
31.Gbilaq hmilit paah hiya ka isu.
   (你從那邊一點一點的取。)
32.Gmbilaq gmaaw napa ka empeedawi.
   (懶惰者都挑小的來揹。)
33.Gmnbilaq ku mangal qsurux ka yaku.
   (我專拿小的魚。)
34.Gnbilaq mu gmaaw mangal ka baun su.
   (你的南瓜我挑小的拿。)
35.Wada maabilaq ka paru alang.
   (大的部落變成小了。)
36.Mnbilaq han, paru sayang da.
   (過去是小的,現在大了。)
37.Mnegbilaq eimah na sinaw.
   (他酌量的喝酒。)
38.Mnegpsbilaq bi lnglungan na ka tama su.
   (你父親的心很謙卑。)
39.Mnqbilaq paah tqring qhuni ka gaga.
   (那個木碎片是從木頭的那一端。)
40.Wada mqbilaq siyaw ka pratu nii.
   (這個碗的邊緣凹陷了。)
41.Msnbilaq dxgal ini tuku qpahan ka laqi.
   (孩子為了地小不夠耕作而爭執。)
42.Mtbbilaq 5 gutu ka bunga mu.
   (我的地瓜各堆成小的五堆。)
43.Nbilaq bi han, paru da.
   (原來是小的,已經大了。)
44.Nqbilaq hari ka ekan su lumak da, ulan su hiraw ga!
   (你被咳嗽纏著,煙應該少抽一點!)
45.Pmbilaq masug ka siyang.
   (豬肉分少一點。)
46.Ini pnegbilaq hnang kari na.
   (他講話的音量不小。)
47.Pnqbilaq mu smmalu ka libu rudux.
   (我把雞舍蓋小的。)
48.Pqbilaq hari ka ekan su da.
   (你吃少一點了。)
49.Psbilaq bi lnglungan na ka hiya.
   (他心地很謙卑。)
50.Qbilaq hari kari su.
   (你的說話少一點。)
51.Ma su qmsbilaq sjiqun hug?
   (你為什麼瞧不起人?)
52.Qnbilaq na ka ini baka tmalang.
   (他跑輸是因為他個子小。)
53.Qqbilaq napa su o iya gabul lala.
   (你要揹少就不要裝很多。)
54.Sbbilaq mgay.
   (小量小量地給。)
55.Wada sgbilaq ka hiya.
   (他為了小的而去。)
56.Smbbilaq mimah sinaw ka seejiq o ana rabang.
   (酌量地喝酒的人真好。)
57.Smbilaq qmita seejiq o aji malu.
   (小看人是不好的。)
58.Snbbilaq mu midaw ka buwax.
   (米我少量的煮。)
59.Ma su sngqbilaq qmita ka rudan.
   (你怎麼輕視老人家。)
60.Spsbilaq na sjiqun ka laqi na.
   (他教孩子對人要謙卑。)
61.Ki sqbilaq su, ini su kan nhapuy.
   (你小是因為你不吃飯。)
62.Sqnbilaq ku na qmita.
   (他小看我。)
63.Ssbilaq na mkan o smayan ta tmaga.
   (他小量小量地吃讓我們等很久。)
64.Ini tbbilaq gmeeguy ka empgeeguy.
   (小偷不會偷小的。)
65.Tgbilaq ga ka kuyuh mu.
   (矮個子那個是我的內人。)
66.Ma su tmbbilaq , ga kana ka prparu na.
   (你怎麼拿小的,大的都在那裡。)
67.Tmnbilaq ku smbu qbhni ka yaku.
   (我射小的鳥。)
68.Ima ka tnbilaq brunguy nii?
   (這小的背簍是誰的?)
69.Ttbilaq na tminun brunguy o ini kla tminun paru.
   (他編小的背簍是因為不會編大的背簍。)
70.Ana bilaq bi kari bhangan na o knbirat na kiya.
   (他聽力好的連小小的聲音也聽得到。)
71.Mnbiyax paah bilaq lnglungan na.
   (他從小意志力就強。)
72.Pnkbiyax mu dmudul paah bilaq ka laqi mu.
   (我從小就鼓勵孩子。)
73.Msnbkuy bilaq bnkiyan.
   (為了所捆綁的很少而吵架。)
74.Nbling biyi ka tgbilaq gaga.
   (那較小的窗戶原來是小屋的。)
75.Sknbngbing na saang ka ana bilaq bi riput.
   (像一點點的事情他就發那麼大的氣。)
76.Sayang na maabngci ka nbilaq.
   (小的很快變巨大。)
77.Nbngci ka nii o wada maabilaq da.
   (這原來巨大的變小了。)
78.Tgbngci o sdgiyal tgbilaq seejiq.
   (巨大的人被矮小的人打敗了。)
79.Gbngcian na mangal ka baun do ungat mangal ka blbilaq na da.
   (他挑巨大的南瓜拿,小的沒有人要了。)
80.Tbngxaw mu mtahu ka kuwi bilaq.
   (讓我來起火冒煙驅趕小蟲。)
81.Rudan ka qowlit o paru bnilaq na ni wawa o bilaq bnilaq na.
   (成鼠啃的屑是大的小的老鼠啃的屑小。)
82.Blqanay su bilaq bi hlama ka uqun rudan.
   (別切一點點的糯米糕給你祖父吃。)
83.Tblowkan na plukus rmangay ka laqi na bilaq.
   (為了看起來可愛他給嬰孩穿迷你裝。)
84.Bownay o niqan paru ni bilaq.
   (春蟓有大有小。)
85.Sbrah ka pgagu bilaq tudu.
   (藪鳥胸大背脊小。)
86.Pnsbrakaw paah bilaq ka laqi o mkndudux psdkaan mrakaw.
   (從小練習跳越的孩子在跳越比賽時會跑第一。)
87.Pnbrut bi ptalang paah bilaq ka laqi o ini knru mslikaw tmalang.
   (讓小孩子從小「brut」聲的練跑,果然跑的快。)
88.Pnbsukan paah bilaq ka seejiq o hbaraw bi wada ptgsinaw.
   (從小被灌酒醉的人有很多是因酒醉而死。)
89.Tmnbtraw ku paah bilaq ka yaku.
   (我從小的時候就開始設置過擊腳陷阱桿。)
90.Sknbunur na brunguy bilaq pha ka brunguy waqa.
   (他將小背簍的龍骨作為開口背簍的龍骨。)
91.Pnkburux ku na psluhay paah bilaq ka rudan mu.
   (我父母從小就讓我單獨去。)
92.Pnkbbuyu ku tama paah bilaq ka yaku.
   (我父親從小就讓我去打獵。)
93.Gncik mu msaang paah bilaq ka laqi.
   (我自幼起就以「cik」聲對孩子生氣。)
94.Saw tmcimu qnbilaq na ka laqi mu.
   (我孩子小的像鹽巴。)
95.Smtrcir bi smhmu snapaw ka laqi bilaq.
   (嬰孩很煩地「cir」灑尿床。)
96.Tmncit ku smagi huling paah bilaq ka yaku.
   (我從小就專門「cit」的呼叫狗。)
97.Gmncix ku mapa mshjil paah bilaq ka yaku.
   (我從小就揹著重物發出「cix」出力語氣。)
98.Saw scix ana bilaq bi napa na ka kuyuh kiya.
   (那個婦女連揹輕的東西老是會發出「cix」出力語氣。)
99.Emeima ka tmncix mhaal mshjil paah bilaq?
   (從小發出「cix」出力語氣揹負重物的是誰呢?)
100.Saw skcsdudul ana bilaq uuda ka hiya.
   (他老是連小事也提早做。)
101.Gmncsiyus ku idaw paah bilaq ka yaku.
   (我從小就炒飯。)
102.Ana bilaq bi stndahu dha ka seejiq dmptdahu.
   (他們是連小事都愛自誇。)
103.Laqi mu o mndakil ka bilaq han, paru do ini dakil da.
   (我的孩子小時長的很快,大了就不長了。)
104.Paah bilaq pndanga na knan ka laqi na snaw.
   (他的男孩子從小就託我扶養。)
105.Gmndapil ku qmita kmpraan ni qnbilaq ka samat.
   (我可以從腳印來分別獵物的大小。)
106.Gmndaruh ku mkan paah bilaq.
   (我從小就吃半熟的。)
107.Ida paah bilaq maadgiyal matas ka lupung mu.
   (我的朋友從小念書都會贏。)
108.Pnsdmhaw bi bilaq ka laqi o paru do msiqa bi da.
   (孩子幼年時愛表現,長大後就害羞。)
109.Seejiq kiya o ini bi pnegtdqras psbilaq balay.
   (那人不會露面非常謙虛。)
110.Mndrumut bi qmpah paah bilaq ka risaw gaga.
   (那年輕人從小就很認真工作過。)
111.Gmdudul su laqi brbilaq matas o ida su yaa mkrbuk balay.
   (你帶領小小年紀的小學生,一定很辛苦。)
112.Ima tndudul muda dowras ka laqi bilaq gaga.
   (那個小孩子是誰帶領通過山崖的?)
113.Sdudux ka djima mu, bilaq qaraw.
   (我的竹子長的很高枝子很少。)
114.Pila nii o ana su bilaq dga, gdumul mu peedhuq ppatas laqi.
   (這些錢雖然少,我能讓孩子讀書的。)
115.Sknegeegu na msru ka laqi bilaq do wada mqeetuq da.
   (他把孩子打的很嚴重而斷氣了。)
116.Ma su ini bi peelih ana bilaq bnrigan qngqaya, aji ku maah do o.
   (賣工具你都不會便宜一點,我不再來囉。)
117.Ini bi pnegeelih ana bilaq pnspgan drumut na.
   (他吝嗇到算過的東西不會減少一點。)
118.Tmneelu ku pnsluhay buan mu paah bilaq ni mssngari jiyun mu da.
   (從小我從母親學習節儉而使我富足有餘了。)
119.Mnsleelug bi rngagan paah bilaq ka laqi na.
   (他的孩子從幼年起就聽話。)
120.Teemua su bilaq ha, hbaraw seejiq meekan.
   (你做的糕餅不要少做,因很多人來吃。)
121.Mnpix laqi bilaq shiga ka tdruy mu.
   (昨天我開車壓死孩童。)
122.Kmneeran qmita hduq mu o bilaq ka naku nhiya ka lala.
   (你看我的腳窩長滿暴筋但我的很少他的更多。)
123.Pnsur na ka qnqaya na o aji bilaq.
   (他使陰莖勃起時不小。)
124.Gneetung mu paah bilaq dmanga o risaw sayang da.
   (我從小照顧的瞎子現在都已經長大了。)
125.Negagi su ini pqaya ana bilaq binaw musa sapah rudan ga, empqaras su?
   (你空手去你老人的家看看,你過意的去嗎?)
126.Tggagi bi ga o ida na nkiya paah bilaq.
   (他從小就是兩手空空。)
127.Mneggat bi likaw na hhiyug ka laqi mu bilaq da.
   (我的小孩已經很快速的起來了。)
128.Ini tduwa spgayaw pkrut lqian bilaq ka babuy.
   (不能讓小孩子切豬肉。)
129.Mneggbing bi ana bilaq ka payi mu.
   (我祖母連小小的也要切塊。)
130.Msnegbing nami tlahi prqdug bilaq knan.
   (我們為了切柚子我被施小惠而發生爭執。)
131.Payi mu o ana bilaq saw skgbing ini ekan nanak.
   (我祖母連小塊也分不會自己吃。)
132.Iya gbngani bilaq ka tama.
   (不要把切成小塊的給爸爸。)
133.Pnsgbiyan ku na pqeepah paah bilaq ka rudan mu.
   (我父母從小就讓我工作到傍晚。)
134.Tmnegbiyan ku tminun tawkan paah bilaq.
   (我從小就在傍晚編背網。)
135.Geebua su bilaq ka bawa ha, hbaraw ta ka meekan.
   (你揉的饅頭不要少,我們很多人要吃。)
136.Ana bilaq o ida na saan pgeeguy cih mgay ka rudan.
   (雖然東西很少但還是偷偷地給他父母一點。)
137.Pnegeeguy na paah bilaq ka laqi na o paru ggeeguy da.
   (他讓孩子從小開始偷而長大成為慣竊了。)
138.Laqi bilaq o saw sgeeluk dnuuy bubu na.
   (小孩子很會搶母親手中的東西。)
139.Pntgeygay paah bilaq ka seejiq o ana misan ini uqi knskiyan.
   (人從小穿破衣服時冬天就不受冷。)
140.Gmnegigit ku matas paah bilaq ka yaku.
   (我從小就堅持讀書。)
141.Gmaxa su usik mnihur uqun laqi bilaq ha.
   (小孩子吃的不要配辣椒。)
142.Saw skgkala likaw tmapaq ga o ida tmnqsiya paah bilaq.
   (那個總是游泳最快的是從小就游水。)
143.Wada ptggluq mnarux ka laqi mu bilaq.
   (我的孩子因滿身污垢纏病而死。)
144.Saw skgtuwit dmuuy laqi bilaq qhnga na ka risaw gaga.
   (那年輕人頑皮地老是搖擺抱嬰孩。)
145.Ggukut su manu ka gukut blbilaq gaga?
   (那些小鍋墊用來墊什麼?)
146.Knegumuk snalu su o ungat ana bilaq snga.
   (你做的蓋都沒有空隙。)
147.Asi ptgxal masug ini bi spiq ana bilaq ka tama su.
   (你爸爸不會私藏而全部分給親戚。)
148.Nii ku tmhhangas uqun laqi bilaq.
   (我忙著咬小孩子吃的東西。)
149.Laqi ga o ida paah bilaq ppshas na pksaang rdanan na.
   (那孩子從小使他父母衝動罵到大。)
150.Sknshas na msaang ka ana bilaq bi ripuh.
   (雖然一點點的事也當作是嚴重的事生氣。)
151.Sayang ga, ki klaun su da, sphasaw su paah bilaq ka laqi.
   (你從小讓他懶散的孩子,現在你知道後果了。)
152.Bilaq napa mu ka yaku do shaut na ka haut mu da.
   (我背的不多所以他用我的捆繩來捆緊他的東西。)
153.Bilaq hnang kari mu o sknhghaw na embahang.
   (他誤將我說話小聲當作是悄悄的說話。)
154.Sknhgut na dara rudan hmgut ka dara laqi bilaq.
   (他抽小孩的像抽大人的血一樣。)
155.Hgta su lala dara ka laqi bilaq.
   (小孩的血別抽太多。)
156.Knhili bi qnbilaq tatat huling o pxan bubu na mhuqil da.
   (小狗太小所以被母狗壓死了。)
157.Ana mneghili bi qnbilaq ka laqi mu snaw ga o mtrtraw balay.
   (雖然我那兒子的身材像是長不大的樣子但很活潑。)
158.Nhlakuk su nanak ka isu, lu namu lu mseupu hmlakuk bubung bilaq dga.
   (你應該自己覆蓋,為什麼要一起蓋那小小的覆蓋物呢?)
159.Gnhlawax mu djima smqit ka sowki bilaq nii.
   (這小鐮刀是我用來砍細的竹子。)
160.Tthmuk na siqa rrngaw o psriyu bilaq bi kari na ka wauwa su.
   (你的女兒經常羞愧的鬱悶只小聲地講話。)
161.Phnangaw ta bilaq ka paayasan.
   (我們在唱歌的地方聲音要放小。)
162.Pnhrapas na dmhagan paah bilaq ka laqi na o malu bi taan hhrapas na.
   (他讓孩子從小在舞台上表演,他演起來很好看。)
163.Smhhrapas bi buan na ka laqi na bilaq.
   (他的孩子和母親玩耍,讓母親感到厭煩。)
164.Ini pneghrghaw ka hiyi busuq o blbilaq kana.
   (李子結的果子很密都是小顆粒。)
165.Saw hrhurug blbilaq laqi na ka lupung su.
   (你朋友的孩子都身材矮小。)
166.Pkhuway bi lqian tmgsa paah bilaq ka tama mu.
   (我爸爸從小就教導我們要慷慨。)
167.Tthuyuq dha tminun rawa bilaq o asi bi pk5 jiyax.
   (他們編尖嘴的小籠子已經有五天了。)
168.Mnkramil paah bilaq ka seejiq o mnegeimut quri tluling ka dapil dha.
   (從小穿拖鞋的人他的腳指變小。)
169.Pneisug ku na qqnaqih nuda paah ku bilaq ka rudan mu.
   (我的父母從小就擔心我行為不檢。)
170.Iyaxay ta bilaq ka dmamux.
   (我們把屋頂層間的距離做小一點。)
171.Psbilaq. Iya psparu.
   (要謙虛.不要驕傲。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang