PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bhniq

qnqaya dmsamat(獵具)
中文翻譯
詞性
(1)

qngqaya djiyun smbu ni jiyun tmbabaw, qlubung, lmibaw ni ngahi [弓、陷阱的彈吊桿、釣桿]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

tmbabaw-djima, lmibaw-sida djima, ngahi-djima []
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
1.Asi pkyeayug wada mapa bhniq ka mirit.
   (山羊拖著陷阱彈簧桿,沿著山谷逃逸。)
2.Knbeyhuy na o malu bi smluun bhniq.
   (它的彎度剛好可以作弓。)
3.Iya csqii meyhuy ka bhniq, mgrung o!
   (別把弓弄的太彎,會折斷的!)
4.Mkmpbeyhuy ku 3 ka rbnaw pruxul sqtun mu ngalan bhniq hici.
   (我想弄彎3根U+686C木芽以後砍來作弓箭用。)
5.Pnbeyhuy mu smluun bhniq ka axir nii.
   (這七里香是我弄彎拿來做弓箭的。)
6.Tmbbeyhuy axir ngalun na bhniq.
   (他在弄彎七里香拿來做弓箭。)
7.Bnegay ima ka bhniq su gaga?
   (你那個弓是誰給的?)
8.Msnbgurah nami bhniq ka qbsuran mu snaw.
   (我和我哥哥為了新的弓而爭。)
9.Bhniq qlubung o qhuni ka malu balay.
   (木頭是最好的套足陷阱彈吊桿。)
10.Gnbuji mu ka bhniq mu.
   (我的弓是用箭換來的。)
11.Iya dhmani mkan seejiq ka bhniq ssbu samat.
   (別用打野獸的弓把人打成瘀傷。)
12.Sdduxay ta smqit ka bhniq tbabaw.
   (我們把捕鳥彈吊桿砍到尾梢。)
13.Pnduuy su knan ka bhniq pruxul o stbhring mu bi rapit.
   (你借我用的U+686C木箭使我得到射飛鼠的靈氣。)
14.Mnegul ku gasil bhniq ngahi o wada mtucing ska qsiya da.
   (我曾拴住魚竿線時,都掉落到水中了。)
15.Msnegasil nami urat egul bhniq ngahi.
   (我們為綁在魚竿上的筋線而爭吵。)
16.Tggasil na bhniq o ga asi qmi smuyuk.
   (他拼命地在編捕捉獵物的線做獵物的套索。)
17.Ida ta tmnegasil bhniq kana ka snaw Truku.
   (太魯閣族的男人都曾編過捕捉獵物的線。)
18.Wana hiya ka saw skglang dudux bhniq mu.
   (只有他做我的箭尾鉤。)
19.Grma su bi bhniq mu.
   (別弄斷我的弓箭。)
20.Saw sqhgluq bhniq qlubung mu ka seejiq kiya.
   (那個人老是拔取我的套足陷阱桿。)
21.Tnhgluq bhniq qlubung nii o hdlun na qmlubung isil da.
   (拔掉這腳踏陷阱的主人他要移到別處放。)
22.Hnjiyal su inu ka pruxul malu bi ngalan bhniq gaga?
   (你在那裏找到做弓箭最好的U+686C木?)
23.Dmpthkraw bhniq ka pruwayun dha.
   (他們愛拉弓箭。)
24.Empthkraw ku bhniq dha saw ini kla phmkraw ka yaku.
   (我要幫那些不會拉弓箭的人。)
25.Hmnkraw ku bhniq ka yaku da.
   (我已經拉好弓箭。)
26.Mhhkraw nami nanak ka bhniq.
   (我們各自拉自己的弓箭。)
27.Mkmphkraw ku bhniq mu sunan.
   (我想讓你拉我的弓箭。)
28.Msnhkraw nami bhniq mgrung da.
   (我們為了拉斷弓箭而發生爭執。)
29.Sphkraw na psluhay lqian na ka bhniq leesug.
   (他讓孩子學拉三叉箭的弓。)
30.Hkragan su ka bhniq mu o niqan buru mu o!
   (你要拉我的弓箭嗎?我有痛風喔!)
31.Hkragun su knuwan ka bhniq su da, nii ka samat dga!
   (獵物已經到了!你什麼時候要拉弓了呢?)
32.Hkrganay su ha ka bhniq hkragun na nanak.
   (他自己要拉弓箭別替他拉。)
33.Hkrgani ha ka ini tkla hmkraw bhniq gaga.
   (拉不動弓箭的替他拉。)
34.Msnrhngul nami bhniq qlubung ini ku na slingi.
   (我們為了他沒問我解脫陷阱的彈簧桿而發生爭執。)
35.Gmeini kla dmuuy bhniq tmgsa ga o ima?
   (那在教不會用弓箭的人是誰?)
36.Dmuuy ku buji smbu samat o peerilun mu dmuuy ka bhniq.
   (我用左手握緊弓箭來射獵物。)
37.Gseisug mu cyaqung ka pnsbhniq mu gaga.
   (我用那個陷阱的彈跳竿來嚇烏鴉。)
38.Iya etaai meysa bhniq ka empuru, ruun su na puru da.
   (不要向有痛風的人要弓,會傳染痛風給你。)
39.Mkmpeiying ku lqian su ka bhniq ngahi.
   (我想叫你孩子找釣魚竿。)
40.Ima tneiying ka bhniq ngahi gaga?
   (找釣魚竿的人是誰?)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang