PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
beyh

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang mtakur [摔倒的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Asi sa ‘beyh’ mtakur ka seejiq kiya.
   (那個人「beyh」這樣子跌倒。)
2.Tbbeyh mtakur kana ka seejiq.
   (所有的人都摔倒了。)
3.Tayal beyhuy ka elug tdruy qrngul gaga.
   (那鐵路做的那麼彎曲。)
4.Dbeyhuy hnigan ga o maalutut kiya.
   (那些身體彎的是家族的遺傳。)
5.Dmptbeyhuy smlagu elug ka qpahun dha.
   (他們是職業是開路截彎取直。)
6.Embeyhuy ka putus su gaga.
   (你那箭桿是彎曲的。)
7.Empbeyhuy ka hru qhuni nii.
   (這樹會長的彎曲。)
8.Emtbeyhuy putus gmluqi ka dhiya.
   (他們專門把箭桿修直的人。)
9.Gbeyhuy mu xiluy ka qngqaya nii.
   (這工具是我用來弄彎鋼筋的。)
10.Gmbeyhuy ku xiluy ga, embbruq ka baga mu.
   (我弄彎鋼筋時我的手起泡了。)
11.Gmnbeyhuy ku qwarux gmluqi enlaxan dha.
   (我把別人丟棄彎曲的藤條修直。)
12.Gnbeyhuy mu qwarux gmluqi o biqan ku na 1 tama rudux.
   (我修直彎曲的黃藤的代價他給我一隻公雞。)
13.Kbeyhuy na hwinuk o asi kbukuy.
   (他腰彎的就變成駝背。)
14.Aji kkbeyhuy puniq su o qlhangi bi dmuuy.
   (為了不使你的槍枝彎曲要小心使用。)
15.Nasi su kmnbeyhuy qmita putus buji gnluqi ga, tgsai gmluqi.
   (如果你看到修直的箭桿還是彎曲的話,就教他怎麼修直。)
16.Knbeyhuy na o malu bi smluun bhniq.
   (它的彎度剛好可以作弓。)
17.Maabeyhuy kana ka qhuni ga o qnqan bgihur paru.
   (所有彎曲的樹是被颱風吹襲的。)
18.Mgbeyhuy hnigan su ka hnigan na.
   (你身體彎跟他一樣。)
19.Mkmpbeyhuy ku 3 ka rbnaw pruxul sqtun mu ngalan bhniq hici.
   (我想弄彎3根U+686C木芽以後砍來作弓箭用。)
20.Mnbeyhuy han ni mslagu sayang da.
   (本來彎曲現在直了。)
21.Mnegbeyhuy bi hru na ka qhuni nii.
   (這樹長的很彎曲。)
22.Msnbeyhuy nami qaya cinun snalu na ini tduwa scinun.
   (我們為了他做彎了的織布機而不能使用發生爭吵。)
23.Nbeyhuy binaw gasil sapah su ga, sita su huya sun ptgmiya?
   (你房頂的樑木彎彎曲曲看看,看你怎麼壓綁?)
24.Wada pbeyhuy hwinuk na mksa.
   (他彎著腰走著。)
25.Pgbeyhuy hnigan na.
   (他身體彎曲的。)
26.Pkbeyhuy hwinuk su.
   (你的腰彎著。)
27.Pnbeyhuy mu smluun bhniq ka axir nii.
   (這七里香是我弄彎拿來做弓箭的。)
28.Ini hari pnegbeyhuy ka qhuni nii.
   (這樹不容易彎曲。)
29.Ga psbeyhuy uraw ka tama su.
   (我父親在弄彎高山細竹。)
30.Asi ku ptgbeyhuy babaw radax.
   (我摔在大木頭上。)
31.Sbeyhuy mu smkur bunur brunguy ka baki mu.
   (我幫祖父的背籠骨架弄彎。)
32.Wada sgbeyhuy hnigan kuyuh ka hiya.
   (他去為了身體彎的婦女而去。)
33.Ma su saw skbeyhuy mksa wah.
   (你怎麼老是彎著身走路。)
34.Sknbeyhuy na tudu pucing mu tmucing ka pucing na uri.
   (他把他刀背打成跟我刀背的彎度一樣。)
35.Smbbeyhuy bi djima ka bgihur paru.
   (颱風很會使桂竹折彎。)
36.Ini tduwa spbeyhuy lqian ka xiluy gaga.
   (那個鋼筋不能讓孩子弄彎。)
37.Babaw bgihur do tbbeyhuy kana ka djima.
   (颱風過後所有桂竹都折彎了。)
38.Tgbeyhuy gaga ka tgmalu na.
   (那彎曲的是比較好的。)
39.Tkbeyhuy mapa mshjil.
   (彎著身體背重物。)
40.Tmbbeyhuy axir ngalun na bhniq.
   (他在弄彎七里香拿來做弓箭。)
41.Tmnbeyhuy ku smqit djima snliqan bgihur.
   (我去清理被颱風吹折彎的桂竹。)
42.Tnbeyhuy puniq nii o ima?
   (誰是這彎曲的槍的主人?)
43.Ttbeyhuy na xiluy smluun sapah o ki qpahun na.
   (經常弄彎鋼筋拿來蓋房子是他的職業。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang