PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Mayig samat

()

中文翻譯
詞語屬性
燻乾獸肉
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Ga mayig samat ka dhiya.
    (他們在燻乾獵物。)

2. Dngrun mu mtahu mayig samat ka nii.
    (這樹幹是我當作燻乾獸肉的柴火。)

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang