PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
langu

()

中文翻譯
詞語屬性
池塘
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Taalangun nami ka pusu ulay hiya.
    (讓我們在溫泉的水源地建聚落。)

2. Teeap muyas ka qptur ga langu.
    (池裡的青蛙都同聲叫「ap」。)

3. Pncingan btunux qmpahan mu hiya o asi kgeasu langu qsiya.
    (掉落在我田地上的落石形成了一個蓄水池的窪地。)

4. Tmnbhraw nami rqnux ka snii ga, hnhadut nami langu do nii hi da.
    (上次我們追捕水鹿到深潭時牠就在那兒了。)

5. Pcingan btunux paru ka langu o asi kbraw bitaq siyaw.
    (積水被掉下來的石頭擊中時,會激起浪花濺到水邊。)

6. Blangun mu psluhay pthidaw qmpah ka risaw mu.
    (我要讓我兒子訓練光著身曬太陽工作。)

7. Pcingan btunux ka langu qsiya o ‘buq ’msa hmnang.
    (石子掉落積水中發出「buq」聲。)

8. Sqnbqbuq mu tnegli qsiya embahang ka kacing ga smhmu langu qsiya.
    (我把牛小便的聲音聽成是蓄水「buq」的聲音。)

9. Trtranay ta langu qsurux ka qsiya yudun.
    (讓我們將水管引來的水「cir」的流到魚池上。)

10. Ppdaqut mu sunan ka sudu ga msqlalu langu gaga.
    (我請你U+920E出(清理)浮在潭水上的垃圾。)

11. Dqutun mu daqut su ka lukus mu ga msqlalu langu.
    (我浮在潭水中的衣服我要用你的勾子來勾。)

12. Nii nami tmeebung smlaan nami langu tbgan qsurux.
    (我們在忙於整地蓋漁池養魚。)

13. Glanga su elug mu, glangun mu nanak.
    (別在我路上做路階,我自己來做。)

14. Glangun mu saman ka rudu pucing su.
    (明天才幫你做你刀銷。)

15. Gquhan mu pslangu trmaan na ka kacing.
    (我要挖牛泡水的水池。)

16. Gnhgut mu langu qsiya ka qngqaya mhgut qsiya nii.
    (這個抽水機我曾用來抽積水。)

17. Hmnegut ku qsiya langu ka shiga.
    (我昨天抽過積水。)

18. Mkmphgut ku langu qsiya sunan, tduwa?
    (我想請你抽取積水池,可以嗎?)

19. Pnehgut su knan ka langu o bitaq mu ska hidaw.
    (你請我抽取池水直到中午。)

20. Nii ku jiyax tmhgut langu sapah mu.
    (我正忙著抽取我家的積水。)

21. Hgtaw ta saman ka langu sapah su.
    (我們明天來抽取你家的積水。)

22. Phlak pahing trima langu ka ruru.
    (鴨子在水池展翅洗澡。)

23. Mkmhtul ku smpuy langu tbgan mu qsurux ga empruq.
    (我想要堵我破的池塘養魚。)

24. Tthuaw na kacing piimah qsiya o asi salu langu.
    (他為了口渴的牛喝水,乾脆建一個池塘。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang