PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Sowki kawir

()

中文翻譯
詞語屬性
鐮刀
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Gndudux mu smqit sibus ka sowki kawir nii.
    (我用這鐮刀來砍甘蔗梢。)

2. Gdunuq mu blbul ka sowki kawir nii.
    (這把鐮刀我用來割香蕉枯葉。)

3. Tmhlpis tmucing sowki kawir.
    (忙著鑄薄鐮刀。)

4. Hlpsani haya lmpax ka sowki kawir sbut spriq.
    (替他磨薄要砍草的鐮刀。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang