PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dqras

hiyi seejiq(人體)
中文翻譯
詞性
(1)

tgbrah tunux [臉]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddqras
   (各個臉)
2.dmptdqras
   (化妝師)
3.dmqras
   (面朝向……)
4.empdqras
   (要當面)
5.empeedqras
   (會像……的臉)
6.emptdqras
   (面見)
7.gdqras
   (只……臉)
8.gmdqras
   (專挑臉……)
9.gmndqras
   (看成……的臉)
10.gndqras
   (看……情面)
11.maadqras
   (變成臉像)
12.mgdqras
   (像……臉)
13.mkmpdqras
   (當著……面)
14.mnegdqras
   (像……臉一樣)
15.mntdqras
   (見過)
16.msndqras
   (為了臉……而)
17.mtdqras
   (出面)
18.mtgdqras
   (見面)
19.ndqras
   (……臉)
20.nqdqras
   (盼望……臉)
21.ntdqras
   (應該見……面)
22.pdqras
   (當面)
23.pgdqras
   (見面而……)
24.pndqras
   (在……的面前丟臉)
25.pnegtdqras
   (會露面)
26.ptgdqras
   (因羞愧而死)
27.qdqras
   (都看到……的臉)
28.qndqras
   (臉的樣子)
29.qqdqras
   (若……臉)
30.sdqras
   (臉很大)
31.sgdqras
   (看……面子)
32.smddqras
   (顏面無光)
33.spdqras
   (在……面前)
34.sqdqras
   (總是……臉)
35.sqndqras
   (看成……臉)
36.tgdqras
   (比較……臉)
37.tmdqras
   (忙著化妝)
38.tmndqras
   (曾……臉)
39.ttdqras
   (經常……臉)
40.pdqrasa
   (別……面前)
41.pdqrasan
   (當面)
42.pdqrasaw
   (出面)
43.pdqrasay
   (在……面前)
44.pdqrasi
   (別當……面前)
45.pdqrasun
   (要在……面)
46.pdqrsanay
   (別當著……面)
47.pdqrsani
   (當著……面)
 
1.Tteabuh na laqi o bitaq na tcipan dqras.
   (他經常抱孩子甚至親了孩子的臉。)
2.Neariq ka dqras mu o wada malu da.
   (我臉上原有疤痕的已經好了。)
3.Nqeariq bi kana dqras su hki, sita ima smkuxul sunan.
   (如果你的臉有疤痕看看,看誰會喜歡你。)
4.Tgmeariq dqras ga ka naqih taan.
   (那臉上較有疤痕的很不好看。)
5.Teariqan su ka dqras do naqih taan.
   (你讓臉有疤痕很不好看。)
6.Wana bi dqras ka iya bi trqani , haaw ta kana da.
   (只有臉不可有疤痕其他的都可以。)
7.Pbgai mubung ka dqras su.
   (用手矇你的臉。)
8.Pbgaun mu smipaq dqras ka laqi.
   (我要用手打孩子臉。)
9.Tayal banah dqras su.
   (你的臉那麼紅。)
10.Mnimah sinaw ka seejiq o embbanah dqras dha.
   (喝過酒的人臉色紅紅的。)
11.Mnbanah dqras na ka seejiq gaga.
   (那個人的臉原來是紅的。)
12.Kbnahan ku na dqras msaang ka seejiq kiya.
   (那個人對我罵得面紅耳赤。)
13.Kbnhanay su dqras piimah sinaw ka laqi su.
   (不要讓你的孩子喝酒到臉紅。)
14.Msnbbruq ku snqmaan dqras mu o naqih bi kuxul mu.
   (我為了我的臉被灼傷起水泡我很難過。)
15.Qnbbruq sngqmaan dqras na o saw smtali qtaan.
   (他被火灼傷起水泡的臉看起來很恐怖。)
16.Bhbhanay saku dqras mu msru laqi ha.
   (你不要在我面前重重的毒打孩子。)
17.Mkmbhgay ku bi dqras.
   (我很想使我臉變白。)
18.Nkbhgay bi dqras na ka laqi ta hki msa ka bubu na.
   (他母親說很希望孩子的臉是白的。)
19.Ttbhgay na rmisuh dqras o ki qpahun na.
   (他的工作是美容師。)
20.Hmut embbkiluh kana dqras na.
   (他臉上長滿很多疥癬。)
21.Mgblaiq seejiq o mnegbnat kntbnagan dqras dha.
   (生活很享受的人臉部容易過胖。)
22.Pnsbngut mu ka ngusul o musa qmapan dqras seejiq.
   (我打噴嚏的鼻涕噴到別人的臉上。)
23.Tbowsun mu qsiya numul ka dqras na.
   (我要用含在嘴裡的水「bows」噴他的臉。)
24.Nbqru nak inu ka dqras su ga, lnhlih su bqru seejiq.
   (你臉上的會長肉瘤,是因你譏笑別人長瘤。)
25.Tbqrua ta bi dqras ha msa ku slhbun.
   (我很擔心我可能在臉上長肉瘤。)
26.Dbratang dqras ga o knhyian dha paah pncingan.
   (那些臉部有紅斑的人是與生俱來。)
27.Knbratang dqras na o mllabu kana dowriq na da.
   (他臉上的過敏使他眼睛都腫起來了。)
28.Mgbratang taan dqras na qnqan hidaw rbagan.
   (他的臉被夏天太陽曬紅像過敏一樣。)
29.Brtanga bi dqras ka laqi ha msa ku slhbun balay.
   (我很擔心孩子的臉得過敏。)
30.Mubung dqras msiqa knan ka wauwa kiya.
   (那女孩羞於見我把臉遮住。)
31.Saw skbubung dqras miisug thdagan qmpah ka kuyuh.
   (婦女們工作時老是蒙面怕曬太陽。)
32.Asi ka spbubung lqian na nanak ka dqras rudan na wada ungat.
   (過逝的親人只能叫他自己的孩子為他蒙臉。)
33.Ttbubung na dqras o wana dowriq ka mtqita.
   (他常常蒙著頭只露眼睛。)
34.Emptbukuy su rmngaw hyaan? Hmuya ka asi pdqras emprngaw!
   (你在背後說他?為什麼你不當面對他說呢!)
35.Knbungu dqras na o smulu qpruq da.
   (他臉頰的腫塊快破了。)
36.Empeebuwa nanak masaq dqras su.
   (你的臉會都是肥皂泡沫。)
37.Ini ku kmpdamat trabus ka sunan yasa niqan sruq dqras su.
   (我不希望給你花生當菜吃因為你有青春痘。)
38.Seejiq ga o mnegdha dqras na.
   (那個人是雙面人。)
39.Kndmhaw dha idas o asi pqquri karat kana ka dqras dha.
   (他們觀賞月亮的樣子,都把臉朝向天空。)
40.Mdmdmux sruq dqras na ka risaw na.
   (他的兒子臉上長滿青春痘。)
41.Bhgay bi dqras na ka risaw su.
   (你兒子的臉白白嫩嫩的。)
42.Kana ddqras o mtkngkingal ka hnigan na.
   (所有的臉各有不同的臉像。)
43.Dmptdqras msping ka qpahun dha.
   (他們的職業是化妝師。)
44.Empdqras ku psspug ka pila qnpahan namu.
   (我要當面數給你工資。)
45.Empeedqras bubu na ka laqi gaga.
   (那孩子會像他母親的臉。)
46.Emptdqras ku lpungan mu ka saman.
   (明天我會去面見我的朋友。)
47.Iya gdqras nanak ka trmai, trmai kana ka hiyi uri.
   (別只洗臉身體也要清洗。)
48.Gmdqras smngahan knan ka seejiq gaga.
   (那人很會譏笑我的臉像。)
49.Gmndqras ku qmita laqi mu dqras laqi na.
   (看我孩子的臉看成他孩子的臉。)
50.Gndqras mu ka smruwa pksiyuk pila sunan.
   (他看我情面才把錢借給你的。)
51.Maadqras ka rnisuh na matas da.
   (他畫的變成臉像。)
52.Mgdqras seejiq ka dqras rungay.
   (猴子很像人的臉。)
53.Mkmpdqras ku rmngaw kana endaan na brah seejiq o mdakar ka kuyuh mu.
   (我妻子阻止我別把他作過的事當著別人的面說出來。)
54.Mnegdqras bi kuyuh ka dqras na.
   (他的臉像女人的臉一樣。)
55.Mntdqras ku bkian mu shiga o asi ku na biqi towkan.
   (昨天我見過我祖父,他就給我背網。)
56.Wauwa mu o msndqras na ga trilan sruq ni naqih kuxul.
   (我女兒為了她臉上有青春痘而難過。)
57.Mqaras bi saan mtdqras ka rudan.
   (出面去探訪老人家他們會很高興。)
58.Ma su ungat bi yahan mtgdqras , asi su ka mgay.
   (好像你不讓我來見你,每一次來就送東西使我不好意思。)
59.Ndqras snaw na o ini tduwa ka maadqras kuyuh na.
   (他先生的臉不可能變成他妻子的臉。)
60.Nqdqras bi bubu na ka laqi ta mtucing hki msa ku.
   (我盼望生下來孩子的臉像母親一樣。)
61.Pida muda sapah su ka rudan o ntdqras su cih dhyaan da.
   (碰巧老人家經過你家你應該見一面吧。)
62.Pdqras rmngaw.
   (當面說。)
63.Pgdqras mu pngqqtaan ta kana mnswayi ka babuy nii.
   (這豬是因兄弟姊妹相聚而我給大家吃的。)
64.Pndqras ku na pssiqa brah hbaraw seejiq o tuuqu ku balay.
   (他讓我在別人的面前下不了台我非常生氣。)
65.Seejiq kiya o ini bi pnegtdqras psbilaq balay.
   (那人不會露面非常謙虛。)
66.Wada ptgdqras uqun siqa ka lupung mu.
   (我朋友因羞愧而死。)
67.Asi qdqras nanak ka phdu dmhagan psdka qurug rawa.
   (觀賞籃球賽的人看的都是觀眾的臉。)
68.Wauwa su o lmhang bi taan qndqras na.
   (你女孩長得很豔麗。)
69.Qqdqras nanak ka ptraun su o qriyi kana ka hiyi su.
   (若要特別顯現你的臉就隱藏身體。)
70.Sdqras ka risaw gaga.
   (那青年臉很大。)
71.Sgdqras mu ni ki ka pksiyuk pila sunan.
   (看在我的面子才借錢給你的。)
72.Naqih nuda dha ka laqi o smddqras bi pqsiqa rdanan.
   (孩子行為不好會使父母顏面無光。)
73.Ana ku na spdqras smngahan brah seejiq o ini ku siyuk.
   (雖然他們在人的面前說壞話而我不反擊。)
74.Saw sqdqras laqi rbnaw rngayan na ka bubu.
   (母親總是逗弄嬰孩的臉。)
75.Sqndqras mu tama qmita ka dqras baki su.
   (我把你祖父的臉看成我父親。)
76.Tgdqras wauwa su ka mtumun balay.
   (你女孩的臉比較圓。)
77.Ga jiyax tmdqras rimisuh msping ka kuyuh su.
   (你的妻子忙著在化妝。)
78.Tmndqras ku trima hbaraw laqi.
   (我曾洗過好多孩子的臉。)
79.Ttdqras na msping o smayan tmaga.
   (她經常因化妝會等他不耐煩。)
80.Pdqrasa su brah seejiq pqsiqa snaw su.
   (別在人面前讓你先生丟臉。)
81.Pdqrasan saku rmngaw ka balay.
   (最好你當面跟我談。)
82.Pdqrasaw ta kana gxal mkan ka pntrian.
   (請所有的親戚出面參加婚宴。)
83.Pdqrasay ta kmrut babuy ka rudan.
   (我們在老人面前殺一隻豬。)
84.Iya bi pdqrasi brah seejiq msru ka laqi.
   (別當著別人的面打孩子。)
85.Pdqrasun mu smpung ka hnjilan napa na.
   (要在他的面前來秤他揹的重量。)
86.Empsdurah rmisuh dqras ga o wauwa bi ima?
   (那個打扮的很亮麗是誰的女兒?)
87.Kmndurah qmita dqras rnsuhan ka payi mu.
   (我祖母把上妝的臉看成是自然的亮麗。)
88.Kndurah dqras wauwa ga o asi geeluk dowriq.
   (那女孩自然亮麗的臉蛋很吸睛。)
89.Mgdurah dqras bubu na ka laqi na.
   (他孩子的臉像他母親一樣艷麗。)
90.Mkmdurah smeura dqras su ka laqi mu.
   (我的孩子羨慕你艷麗的臉孔。)
91.Mnegdurah dqras na ga o ima ga na niqan?
   (那臉蛋很亮麗的人她先生是誰?)
92.Mtgdurah qtaan dqras ga o risaw hana entaan.
   (那初次見面的男孩看起來很英俊。)
93.Sdxalun mu rmisuh ka dqras mu, aji dha kkla knan.
   (我用泥土塗臉,使人認不出來。)
94.Mgeeran dqras baki mu ka dqras baki su.
   (你祖父臉上皺紋像我祖父一樣。)
95.Neeran bi hki dqras su ga mksaw su yaku nii uqun siqa.
   (你臉上也凹凸不平看看就會像我一樣羞澀。)
96.Ensra su bi dqras seejiq siqa ta bi.
   (不要在別人面前勃起很丟臉。)
97.Tayal etung su, ma ana nii dqras su o ini su qtai.
   (你瞎了眼嘛,連在面前的都看不見。)
98.Ppslhalus na rmngaw ka kuyuh ga o hmut mstubus dqras mu.
   (那婦女說話口沫橫飛噴得我滿臉都是。)
99.Mstrung nami dqras shiga o hmnaluy nami pniri.
   (昨天開會時我們都穿過有布紋的衣服。)
100.Tthangut na siyang o mnrusung siyang kana dqras na.
   (他經常煮豬肉臉上沾滿了油脂。)
101.Hbhbani psqama binaw dqras su ga teeriqun da.
   (若把臉燒傷看看,會有疤痕!)
102.Ini pneghghug mkan waray quwaq na dqras wauwa msiqa ka risaw su.
   (你兒子害羞的不敢當著女孩子的面前吃麵。)
103.Asi ghilit isil dqras knrxan na ka gupun mu.
   (我牙痛得讓另一邊的臉痛。)
104.Msnhiyu nami qngqaya na spdqras na seejiq.
   (我們為了他在人面前使陰莖勃起而吵架。)
105.Msnthksaw nami malu dqras seejiq, saw smsiqa.
   (我們為了在人的面前裝著很好而吵,真不好意思。)
106.Saw skhlakuk mubung dqras qmpah ka kuyuh.
   (女人老是遮臉工作。)
107.Pthidaw ku qmpah o hlkbun mu mubung ka dqras.
   (我頂著太陽工作時把臉包起來。)
108.Hlkbanay su mubung dqras su ka hapung dnuuy mnarux meeru.
   (傳染病患用的毛巾不要包著你的臉。)
109.Ini pneghlpis dqras na ka seejiq ungat lhbun.
   (沒有良心的人臉皮很厚。)
110.Qmnhluyuq qmita dqras mu ka seejiq gaga.
   (那人看我的臉當作圓錐形臉。)
111.Ma saw hrahu taan dqras na laqi su.
   (你的孩子臉部很亮麗。)
112.Dmpshrahu dqras ka dwauwa gaga.
   (那些小姐是美容師。)
113.Wauwa ka laqi do ida empshrahu dqras kana.
   (少女的臉部一定會成為亮麗。)
114.Ghrahu dha rmisuh dqras nii o balay bi malu.
   (這化妝品化在她們臉上非常的鮮豔。)
115.Mneghrahu bi qtaan ka dqras na o nasi saw ki ka qnseejiq na uri ha.
   (她的臉看起來很漂亮的,如果她的人格也是這樣的話該多好。)
116.Qulung msaang ka tama mu o mhhrus taan ka dqras na.
   (我爸爸一旦生氣他的臉看起來就擺成兇像。)
117.Pshrus dqras na msaang ka snaw su.
   (你先生的臉生氣時露出兇像。)
118.Mghuda kmbhgayan dqras na ka wauwa gaga.
   (那小姐的臉像雪白一樣。)
119.Ghulis dqras su ka qmita seejiq.
   (你的臉要帶微笑看著別人。)
120.Gnhulis mu dqras rmimu rmngaw ka naqih kuxul seejiq.
   (我用微笑的臉安慰心裏難過的人。)
121.Mhhulis bi dqras na rmngaw knan ka risaw su.
   (你的兒子帶著微笑的臉對我說話。)
122.Ptasan dqras ka bubu mu.
   (我母親有紋面。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:20955人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang