PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
brah

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

quri uuda [前面]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(2)

iyax nbuyas ni waru [胸脯]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.brbrah
   (那些……胸脯)
2.dmpsbrah
   (驕傲者)
3.dmptbrah
   (專取胸脯者)
4.embbrah
   (面對面)
5.empeebrah
   (要……前面)
6.empsbrah
   (胸脯很挺)
7.emptbrah
   (要專……胸脯)
8.gbrah
   (專……胸脯)
9.ggbrah
   (用來……胸脯)
10.gmbrah
   (只……胸脯)
11.gmnbrah
   (曾……肺部)
12.gnbrah
   (治療肺病收費用)
13.kbrah
   (肺病因……)
14.kkbrah
   (為了在前面)
15.maabrah
   (變成……的胸脯)
16.mgbrah
   (好像……的胸脯)
17.mkbbrah
   (在前面)
18.mkmpbrah
   (想讓……前面)
19.mknbrah
   (向前斜坐)
20.mnegbrah
   (喜歡挺胸)
21.mnkbbrah
   (在前面)
22.msnbrah
   (為了胸脯而爭執)
23.mtgbrah
   (露出胸脯)
24.nbrah
   (原來……前面)
25.pbrah
   (讓……坐前面)
26.pgbrah
   (叫……坐前面)
27.pknbrah
   (向前傾斜)
28.pmbrah
   (要向前走)
29.pnegbrah
   (會挺胸)
30.pntgbrah
   (跌到胸脯)
31.psbrah
   (胸部很挺)
32.ptgbrah
   (因肺病而死)
33.sbrah
   (大胸脯)
34.sgbrah
   (向前坐)
35.skbrah
   (在懷裡)
36.sknbrah
   (看成……胸脯)
37.smeebrah
   (掛心)
38.spbrah
   (讓……前面)
39.spgbrah
   (讓……懷裡)
40.tgbrah
   (較前面的)
41.tmbbrah
   (專吃……胸脯)
42.tmnbrah
   (一直在懷裡)
43.tnbrah
   (胸脯的主人)
44.tnegbrah
   (在前面的)
45.ttbrah
   (長久治療)
46.pbraha
   (讓……前面)
47.pbrahan
   (讓……前面)
48.pbrahaw
   (讓……前面)
49.pbrahay
   (要……前面)
50.pbrahi
   (在……之前)
51.pbrahun
   (要……前面)
52.pbrhanay
   (讓……前面)
53.pbrhani
   (讓……前面)
   
1.Iya psneaba brah hbaraw seejiq.
   (不要在眾人面前為了皮包發生爭執。)
2.Peagaun mu smbu brah ka rungay.
   (我要用三叉箭射猴子胸部。)
3.Eglanay su brah baki ka halus su.
   (不要在爺爺面前流口水。)
4.Snegeah na tmatuk brah ka qnquan na.
   (他對他的過失搥胸「ah」的聲音表達歉意。)
5.Ejii peekan lumak ka mnarux brah.
   (不要讓肺病的人抽煙。)
6.Peakay bi psdaring knan ka mnarux mu brah.
   (我的肺病讓我痛的呻吟著。)
7.Eraya su uwit qmpah brah dangi su.
   (別在你女朋友面前工作懶散樣子。)
8.Iya ptgeariq brah seejiq, phlisun su dha da.
   (不要在人面前露出疤痕,會被笑你的。)
9.Exanay su msaang brah seejiq ka lupung su.
   (不要在人面前對朋友喝令叫罵。)
10.Nayus su o aji haya ha, brahun ta duri.
   (你劃的界線不對,我們重新鑑界。)
11.Braha su pnrngagan ta.
   (你不要改變我們決定的事。)
12.Brahan na gmeelug ka naqih daun.
   (難走的路他重新開。)
13.Brahaw su balay.
   (請你不要隨意改變。)
14.Brahay ta ka naqih nuda.
   (讓我們來改變壞的行為。)
15.Brahi smais ka lukus su.
   (把你的衣服重新縫起來。)
16.Brahun mu smmalu ka sapah mu.
   (我要重新蓋我的房子。)
17.Iya gbatu brah seejiq siqa ta bi.
   (不要在眾人面前貪心,不好意思!)
18.Pbayu bi hnigan mntbnaw ka mnarux brah.
   (得過肺病的人會使原來胖的變瘦。)
19.Ssbkug su tmgjiyal o brahi.
   (你的戰爭策略要改。)
20.Iya tblsani pgsahu rmngaw brah seejiq ka snaw su.
   (不要在別人面前對你先生潑冷水。)
21.Iya sbngtani quri brah seejiq ka bngut su.
   (你不要對著別人面前打噴嚏。)
22.Iya ptbngux knux brah seejiq, sknux balay.
   (別在人面前放出屁味,很臭的。)
23.Manu ka saan su sgbngux hiya, uqun su brah da.
   (你為什麼跟著有灰塵的地方去,你會得肺病的?)
24.Smtarang meekan ka seejiq siida o ‘bowk’ sun na smipaq ka brah na.
   (人要挑釁攻擊時對自己搥胸發出「bowk」的聲音。)
25.Mnegbowk hnang paqun ka brah na.
   (他搥胸發出「bowk」的聲音。)
26.Iya ptgbowli brah laqi sun mu o kmnhkraw msaang knan.
   (我說不要在孩子面前露出生殖器反而向我生氣。)
27.Tgsbowlung bi brah seejiq ga o mnegpqita bi.
   (在別人面前比較會跳躍的是很愛現。)
28.Iya bi ptgbqlit brah hlmadan ka laqi kuyuh.
   (女孩子家別在姊(妹)夫面前露出膝蓋。)
29.Hiyug quri brah mu ka isu.
   (你站在我的前面。)
30.Kana brbrah ruru ga o psgaaw nanak.
   (那些鴨的胸脯都單獨放著。)
31.Dmpsbrah dahu ka dhiya gaga.
   (他們是目中無人驕傲者。)
32.Dmptbrah rudux kawa ka dhiya.
   (他們是專取火雞胸脯的人。)
33.Embbrah sapah nami ka hiya.
   (他的家與我們家是面對面。)
34.Empeebrah su ka higun mu.
   (我要站在你的前面。)
35.Empsbrah bi hnigan na ka laqi su gaga.
   (你那孩子胸脯會是很挺。)
36.Emptbrah nami rudux ka yami ini nami ekan tudu.
   (我們要專吃雞胸不吃里雞肉。)
37.Gbrah qmlqah ka isu.
   (你專門踢胸脯就可以了。)
38.Ggbrah mu muyak ruru paru ka yayu.
   (這把小刀是用來切鵝胸肉。)
39.Gmbrah smapuh ka msapuh emptbrah.
   (胸腔科醫生只治療胸腔。)
40.Gmnbrah smapuh ka msapuh o ga uqun brah da.
   (曾治療肺病的醫生得了肺病。)
41.Gnbrah na smapuh ka msapuh o mkray bi eangal na.
   (他治療肺病的費用很貴。)
42.Asi kbrah kana ka mnarux dha o asaw ruciq bngux.
   (他們都得了肺病是因空氣污染。)
43.Kkbrah tmalang o asi ka likaw.
   (為了要跑最前面必須跑得很快。)
44.Ini tduwa maabrah byutux ka brah sipil.
   (紅嘴黑鵯的胸脯不能變成鴿子的。)
45.Mgbrah tkurih ka brah ramang.
   (竹雞的胸脯像深山竹雞一樣。)
46.Mkbbrah seejiq mksa ka laqi o ungat pnegaya na.
   (在人前面走來走去的孩子是沒有禮貌。)
47.Mkmpbrah bi ptluung lqian na ka bubu gaga.
   (那母親很想讓孩子坐在前面。)
48.Hmuya ma su mknbrah tluung, slagu.
   (為什麼要向前傾斜坐著,坐直。)
49.Mnegbrah bi kksa na ka risaw su.
   (你的兒子走起路來很喜歡挺胸。)
50.Mnkbbrah seejiq kngkingal tnlaman likaw na ka laqi su.
   (你的孩子每一次賽跑跑得比別人快。)
51.Msnbrah bubu pduuy ka laqi.
   (孩子為了讓母親抱在懷裡而發生爭執。)
52.Rbagan do mtgbrah pnlkusan kana.
   (夏天時穿著都露胸了。)
53.Nbrah mu ka hiya o wada thjil da.
   (他原來在我前面已經移到別處。)
54.Pbrah ptluung kana ka drudan.
   (讓老人都坐在前面。)
55.Pgbrah ptluung ka lqlaqi.
   (讓孩子們坐在前面。)
56.Iya pknbrah tluung akay saku uwit ki da.
   (不要向前傾斜坐這樣會累的。)
57.Pmbrah ka mksa, iya pmbukuy.
   (走路要向前不要背著走。)
58.Ini pnegbrah mhiyug ka rudan da.
   (老人不會挺著胸站了。)
59.Pntgbrah ku mtakur ni asi ku bi utaq dara.
   (我跌倒時碰到胸部就立刻吐血。)
60.Psbrah bi hnyugan na ka risaw gaga.
   (那位年輕人站著胸部很挺。)
61.Wada ptgbrah ka uqan brah.
   (因肺病而死。)
62.Sbrah ka pgagu bilaq tudu.
   (藪鳥胸大背脊小。)
63.Wada sgbrah tluung ka bubu na.
   (他母親跟著前面坐著。)
64.Saw skbrah bubu ka laqi munuh.
   (孩子吸奶時喜歡在母親的胸懷。)
65.Sknbrah mu kjiraw qmita ka brah rudux.
   (我把雞胸看成是老鷹的胸脯。)
66.Smeebrah bi ka eangal ina.
   (娶媳婦會讓人掛心。)
67.Spbrah na peeksa ka laqi snaw.
   (小男孩讓他練習向前走。)
68.Spgbrah na peetaqi knan ka laqi ina.
   (媳婦讓小孩睡在我的懷裡。)
69.Ga tgbrah bi ga ka sapah lupung su.
   (你朋友的家就在那前面。)
70.Hiya o gaga tmbbrah karang ubal.
   (他在專吃毛蟹的胸脯。)
71.Tmnbrah ta bubu ka laqi siida han.
   (我們孩童時在母親的懷裡。)
72.Ima ka tnbrah rudux nii?
   (誰是這雞胸脯的主人?)
73.Tnegbrah bi tmalang o ga mtakur da.
   (跑在最前面的跌倒了。)
74.Ttbrah na psapuh o bsiyaq bi da.
   (他治療肺部很久了。)
75.Pbraha ta ptluung ka laqi.
   (我們讓孩坐在前面。)
76.Pbrahan na peeksa ka laqi na.
   (他讓他的小孩向前走。)
77.Pbrahaw ta kana seejiq prgrig ka wauwa.
   (我們讓女孩在眾人面前跳舞。)
78.Pbrahay ta bgihur paru tmdhug ka sapah.
   (我們要把房屋在颱風來前弄堅固。)
79.Pbrahi rbagan ka tmukuy.
   (在夏天前播種。)
80.Pbrahun mkan nhapuy ka sapuh nii.
   (這藥是要在吃飯前吃的。)
81.Brahaw misu balay sruwai ku.
   (求你原諒我。)
82.Saw skbrahaw kari na ka kuyuh gaga.
   (那個婦女老是請求。)
83.“tbbrahaw misu”msa rmimu kana ka seejiq.
   (人們都說請求的話。)
84.Gnbraw na yayung pqluli ka qhuni o sgnama mu mangal brah sapah.
   (他讓實木在河裡漂流,我在家門前撿起。)
85.Gmnbreebu ta brah bubu ka laqi siida.
   (當我們孩童時,我們都在母親的懷裡嬉戲。)
86.Maabreebu brah bubu ka laqi.
   (孩子很喜歡在母親懷裡嬉戲。)
87.Brihut o embanah ubal brah na
   (松鼠胸前是紅色的。)
88.Pqbsiyaq ku hari pkwauwa ma, ha! Brahaw su balay.
   (爸!讓我的少女青春期久一點,我懇求你。)
89.Qmuci siyus brah seejiq ka sqbsiyaq na msiqa ka wauwa mu.
   (因在別人面前放屁使我女孩羞愧很久。)
90.Empbsukan brah na o rmagun ka mimah sinaw.
   (要酒醉之前先是有些醉意。)
91.Ntgbtriq su bi brah hlmadan binaw, qahan su na btriq o qeyl su bi kiya.
   (你在兄弟姐妹面前露出大腿看看,會踢你大腿你活該。)
92.Saw qqbtriq nanak ka qun baki su o qa ta brah ka ita.
   (為了你祖父只吃大腿肉我們就吃胸肉。)
93.Empsbtur knuwan ka brah na o tmaga ku balay.
   (我在等什麼時候他胸口脈搏跳動。)
94.Kkla mu mnarux o gmnbtur ku brah smdaran.
   (為了要知道是什麼病我診斷過胸腔。)
95.Gnbtur na smdaran brah mu ka daran gaga.
   (他用過那個聽診器診斷我的胸腔。)
96.Muudus ka seejiq do asi kbtur ka brah na da.
   (人活了心臟也就跳動了。)
97.Babaw knrtan ka seejiq o kkbtur brah na ka smyahun balay.
   (人手術後期待心臟能跳動。)
98.Maabtur qaatqan ka btur brah na da.
   (他的心臟要休克了。)
99.Mgbtur brah mu ka brah su.
   (你心臟跳動像我的一樣。)
100.Mnegbtur bi brah na ka laqi su.
   (你孩子的心臟很會跳動。)
101.Msnbtur brah laqi na, “niqan”msa ka taxa ni “ungat ”msa ka taxa dha.
   (為了孩子心臟跳動一方說:「有在動」另一方說:「沒有」而爭吵。)
102.“nbtur embiyax ka btur brah ta hki”msa ku.
   (我想:「希望心臟跳動得很強」。)
103.Ini paabtur brah kacing ka brah mirit.
   (牛心臟的跳動不像羊的心臟跳動。)
104.Maabiyax hiyi ka mnduwa bi pbtur brah.
   (身體看來很健康的人心臟跳動很正常。)
105.Ini hari pnegbtur ka brah na da.
   (他的心臟已經不太會跳動了。)
106.Mnarux ka pnsbtur brah mu shiga.
   (昨天我因病使心臟一直跳動。)
107.Saw skbtur pgleepung ka brah mu.
   (我的心臟老是跳動很急促。)
108.Sknbtur na smdaran btur baga ka brah.
   (他診斷心臟跳動像量手脈搏跳動一樣。)
109.Smbbtur bi brah ka mnarux brah.
   (患肺病的胸腔會不斷得喘。)
110.Btran ku na qmita brah ka msapuh brah.
   (胸腔科醫師為我診斷過胸腔。)
111.Btray ta smpung ka brah na.
   (我們來診斷他的胸腔。)
112.Btranay mu smpung brah ka daran su hug?
   (你的聽診器借我來診斷胸腔好嗎?)
113.Dmbtut meytaq brah mkan seejiq ka dhiya.
   (他們是專門「btut」急速撞擊別人的胸部。)
114.Embtut ku meytaq brah na, riqu mu balay.
   (我要「btut」撞擊他的胸部,我很討厭他。)
115.Gnbtut su hukut meytaq brah mu o mk3 ku mksaraw mnarux.
   (你用枴杖「btut」撞擊我的胸部,我因病躺了三天。)
116.Mkmbtut ku meytaq brah na o pklug gisu mnarux do ki niyah mu.
   (我很想去「btut」撞擊他但正好生病我就折返了。)
117.Nbtut su meytaq brah mu binaw, pmhlun misu qhuni.
   (若你「btut」撞擊我胸部試看看,我會用木頭回擊你的。)
118.Sknbtut na meytaq bukuy su ka brah mu.
   (他「btut」刺你背後當作撞擊我的胸部。)
119.Btuay ta meytaq brah mkan ka hiya.
   (我們要「btut」撞擊他的胸部。)
120.Mkmubuh ku bi layat nii ku uqun brah.
   (我想用冇骨消來治我肺病。)
121.Tbbuh tmatuk brah kana ka seejiq.
   (所有的人都在拍打胸膛。)
122.Bbuhan na brah ka laqi sngquan unuh.
   (他拍打喝奶饐到的孩子的胸膛。)
123.Gmnbukuy ku smbu pais o asi ptgmulit brah ka buji mu.
   (我從敵人背後射箭箭頭露出胸前。)
124.Ma su kmnbukuy sdui knan asi ta psnbrah.
   (你為什麼從背後襲擊我,我們就面對面吧。)
125.Ini tduwa maabukuy ka brah.
   (胸部不會成為背部。)
126.Nbukuy han o wada brah da.
   (原來在後的現在在前面了。)
127.Nkbukuy ta bi ka ita msa ku o yaku ka tgbrah bi da.
   (我以為我在後面反而是在最前面。)
128.Iya ptgbukuy rmngaw, asi rngaw brah ka malu balay.
   (別在背後說閒話,最好是當著面說。)
129.Sknbukuy na qmita ka brah mu.
   (他把我胸部看成背部。)
130.Ini bbulang trima brah seejiq ka kuyuh Truku seuxal.
   (以前的太魯閣族婦女不會在人面前脫光衣服。)
131.Mgaya bi embulang brah seejiq ka wauwa Truku.
   (太魯閣族婦女很忌諱在人面前裸體。)
132.Nbbulang su bi brah hlmadan hki, empeeki klaun su.
   (若你在親哥哥弟弟面前脫衣看看,你就會知道後果。)
133.Blanga su brah seejiq.
   (別在別人面前脫光光身體。)
134.Ntgbunuh su brah dsnaw binaw, ngalun su dha mrangi da.
   (若妳在別人面前露小腹看看,會把妳看成是很隨便的人。)
135.Embbuqax brah seejiq o msiqa ku bi yaku.
   (在別人面前裸體會我很不好意思。)
136.Nbbuqax su brah seejiq binaw, ma huling mksa kana ka seejiq.
   (若你在別人面前裸體,人人都會認為你是狗。)
137.Ini bi pbbuqax trima brah seejiq ka seejiq niqan mnegaya.
   (很保守的人,不會在別人面前裸體洗澡。)
138.Ini hari pnegbuqax brah seejiq ka kuyuh Truku.
   (太魯閣族的婦女不會在別人的面前裸體。)
139.Aji na qqbuqax brah seejiq ka laqi su o rngagi hug!
   (為了不使你的孩子在別人面前裸體,要告訴他!)
140.Pbqaxay su bi brah seejiq ka laqi.
   (不要讓孩子在別人面前裸體。)
141.Saw skcik gmlingas gupun brah seejiq, ida ku bi saw mnkan msa.
   (我老是在別人面前剔牙發出「cik」聲,讓人以為我吃了東西。)
142.Iya ptciyu brah seejiq, embeytaq su dowriq dha da.
   (不要在別在面前用食指互相指責食指會刺到別人的眼睛。)
143.Pncsiyus qmuci brah risaw ka wauwa o bitaq mk3 jiyax uqun siqa.
   (小姐在男人面前放屁羞愧了三天時間。)
144.Tdheanay su brah seejiq ka knmalu su.
   (不要在別人面前誇讚你的優點。)
145.Saman o mkmpsdaran ku brah.
   (明天我要去診斷我的胸部。)
146.Iya usa mgdhug tluung driq ka isu, glealu tluung brah.
   (為了方便離開,就不要穩坐在最裏面的座位。)
147.Mkmpdqras ku rmngaw kana endaan na brah seejiq o mdakar ka kuyuh mu.
   (我妻子阻止我別把他作過的事當著別人的面說出來。)
148.Pndqras ku na pssiqa brah hbaraw seejiq o tuuqu ku balay.
   (他讓我在別人的面前下不了台我非常生氣。)
149.Ana ku na spdqras smngahan brah seejiq o ini ku siyuk.
   (雖然他們在人的面前說壞話而我不反擊。)
150.Pdqrasa su brah seejiq pqsiqa snaw su.
   (別在人面前讓你先生丟臉。)
151.Iya bi pdqrasi brah seejiq msru ka laqi.
   (別當著別人的面打孩子。)
152.Iya ku ha pdqrsani brah seejiq rmngaw ka bnegay mu, siqa balay.
   (別當著人的面告訴他們我所給的,會不好意思。)
153.Endriq dgiyaq ka sapah na o wada tbrah da.
   (他的家原來在山角已經搬走了。)
154.Saw skgeegu mkan lumak do uqun brah da.
   (他老是過份的抽煙得了肺病。)
155.Hmuya, ma su kmeeru mnarux brah knan?
   (你為什麼想把肺病傳給我?)
156.Msiqa ku bi mtgeesur brah seejiq.
   (我很害羞在別人面前勃起。)
157.Ini ensrani brah seejiq ka kiya, liingun ta.
   (陰莖不能亮在他人面前勃起,要隱藏起來。)
158.Kmntgaak embahang kmeebrah ka bubu mu.
   (我母親把我難嚥狀當作是打嗝。)
159.Saw skgakat mhiyug brah seejiq ka ungat mnegaya.
   (喜歡在人面前佇立的人沒有規矩。)
160.Gka su mhiyug brah seejiq.
   (不要在別人前佇立著。)
161.Ini pgaya qmuci siyus brah seejiq ka wauwa o klhbnun dha.
   (小姐在別人面前不禮貌放屁,會對她很嘔心。)
162.Negluq lnglungan na o wada na brahun da.
   (他改掉心裏的壞習慣了。)
163.Pgmlxanay ta brah seejiq ka laqi.
   (讓孩子在別人面前安靜。)
164.Knegsilung paru brah alang nami o ini dhqi qmita klbangan.
   (我們住家前的海一望無際。)
165.Iya psnhabuk brah seejiq siqa namu balay.
   (不要在別人面前為了腰帶而爭吵真丟臉。)
166.Hapung nii o gnhalus mu smrus quwaq mnarux brah, iya bi jiyi ha.
   (這個毛巾是我擦過肺病患者的口水,絕對不要使用。)
167.Brah kana seejiq ga npslhalus su rmngaw binaw, aji meekan ka seejiq da.
   (如果你在人的面前說話不斷的流口水看看,他們就吃不下飯了。)
168.Iya ptghalus brah wauwa ka risaw, siqa ki da.
   (男孩子別在女孩子面前流口水,很丟臉的。)
169.Tthaqul na mapa mshjil o wada ptgbrah mnarux da.
   (他因常常搬運重物而得肺病。)
170.Gnshas na msaang ka sknarux na brah.
   (他肺病是因他激烈生氣引起的。)
171.Kana hhshas brah ga o ga uqun mnarux.
   (那些氣喘的都在生病。)
172.Ini hari kshhas brah na ka tama su.
   (你爸爸肺比較不會喘氣。)
173.Ga mtgshas msnkala brah na uqun mnarux ka tama su.
   (你爸爸因肺病露出喘氣不停。)
174.Wada ptgshas saang ni mnarux brah ka seejiq kiya.
   (那個人因衝動生氣及肺病而死。)
175.Saw skshas msaang ana brah hbaraw seejiq ka ungat mneggaya.
   (總是在別人面前生氣的人真沒有禮貌。)
176.Spshas na mapa mshjil steetu do mnarux ka brah na da.
   (肺病是因他揹重東西上坡喘氣而得。)
177.Hshasay su mapa mshjil steetu ka brah su knrtan.
   (你動過胸腔手術不要上坡喘氣揹重的東西。)
178.Hshsanay su seejiqun ka nghak su mnarux brah.
   (你的肺病不要在別人面前喘氣。)
179.Mkmhgut ku nghak o seyng msa mnarux ku brah mu.
   (我想呼吸,但我的胸部卻痛的很厲害。)
180.Gmnhiq ku mhulis sunan o srwai ku, brahaw su.
   (我曾經「hiq」的譏笑過你求你原諒我。)
181.Msnhiq nami hulis, wana yaku hlisan na brah seejiq.
   (我們為了他在別人面前「hiq」的譏笑我而發生爭執。)
182.Hniqur su brah mu o bsiyaq ku musa psapuh.
   (你用手肘攻擊過我的胸部我去治療很久。)
183.Qnhquran ku na do mnarux ku brah da.
   (他用手肘攻擊我使我胸部受傷了。)
184.Phra su mnarux dguq brah seejiq ha.
   (你別在別人面前發出「hir」氣喘聲。)
185.Gmnhiraw ku smapuh o hbaraw ka ulan brah da.
   (我專門治療過咳嗽有很多人患肺病。)
186.Kmnhiraw ku embahang ga kmeebrah ka bubu mu.
   (我把我母親悶氣的聲音當作咳嗽聲。)
187.Mkmshiraw ku o ini ku tduwa mshiraw, mnarux brah mu.
   (我想咳而咳不出來,因我胸口很痛。)
188.Ma su ini spung mshiraw , ida bi niqan mnarux brah su.
   (你怎麼咳得不停,你可能得肺病。)
189.Hiyua su qngqaya brah kuyuh, siqa su bi.
   (別在女人面前勃起你的陰莖,丟臉。)
190.Mneghiyug bi brah seejiq kuxul na ka risaw gaga.
   (那男青人常喜歡站在別人面前。)
191.Mnhiyug brah mu ka hiya.
   (他站過我前面。)
192.Saw skhiyug muuyas brah seejiq ka wauwa uqun qhnga.
   (非常頑皮的女孩老是站在別人面前唱歌。)
193.Tthiyug dha brah bubu o empglingis empgeeluk ka laqi.
   (孩子彼此哭鬧爭著要站在媽媽身旁。)
194.Mkla bi ka risaw o hmksaw mgseesu brah wauwa.
   (聰明的年輕人在女孩子面前裝穩重。)
195.Pphksaw na msping brah sjiqun wauwa na o ki kuxul na.
   (她喜歡在人面前裝著給女兒打扮。)
196.Ini bi pthksaw brah seejiq lqian na ka bubu mu.
   (我母親在別人面前決對不使孩子虛偽。)
197.Kana dhlmadan na ga o iya bi hmci smuling brah na psaniq o!
   (不要在他面前對他所有的姊妹(表、堂)們隨便說下流的話,會遭災喔!)
198.Tmnhngak ku qmita mnarux brah ka yaku.
   (我專門診斷肺病。)
199.Shngapa su knan ka mnarux su brah.
   (你得肺病別向我這裡呼氣。)
200.Raraw bi ka mtghnu brah seejiq ha.
   (絕對不要在別人面前露出……那個。)
201.Isu laqi kuyuh o iya bi usa sghrig mmahan sinaw hiya ha, brahaw misu.
   (妳一個女孩子,求妳絕不要進到那個酒店倒酒。)
202.Nkhunat binaw tbrahan su ga ,ga hi kana ka bnbun dxgal o!
   (你到南邊遷居看看那裡都是肥沃的土地!)
203.Mkmphurah ku lukus mu sunan, brahun mu smais.
   (我想請你把我的衣服拆線,我要重新縫製。)
204.Smshhus bi hngak ka mnarux brah.
   (肺病很容易發出“hus” 的喘氣聲。)
205.Tgshus bi nghak na mtaqi ga o ga uqun brah.
   (那睡覺很會發出“hus” 聲的人是患肺病。)
206.Hshsa su lqian ka uqun su brah.
   (你患肺病別在孩子面前發出“hus” 呼氣。)
207.Knrtan su brah o iya hshsani tmalang.
   (你開過胸部的手術別太用力跑到發出“hus” 的喘氣聲。)
208.Hthta su rmgrig brah seejiq siqa su bi.
   (不要在別人面前扭腰擺動跳舞對別人不雅。)
209.Gnhuyuq mu dgiyaq qmita ka lihaw nii o asi na hgci brah bi ka dgiyaq.
   (用這望遠鏡望山頂時把山頂都拉的很近。)
210.Ppshwinuk na ka risaw kiya o pqita bi kana brah wauwa.
   (那個男孩使腰細是為了在女孩子面前亮相。)
211.Hwnika su psdmahaw brah seejiq hug.
   (不要在人的面前伸腰。)
212.Laqi mu o qnqan brah do pseimut hari brah na da.
   (我的孩子自從得過肺結核後他的胸部有點縮了。)
213.Keeyua su brah seejiq ha, siqa bi ki da.
   (不要在人面前勃起,不好意思。)
214.Ini sruwa peiyuk rapa knan ka tama mu,“sknarux brah”msa.
   (我爸爸不願意讓我吹喇叭,他說:「會得肺病。」)
215.Wada ptgeiyuk rapa mnarux brah ka seejiq kiya.
   (那個人因吹喇叭得肺病而死。)
216.Wada ptgjijil mshjil mnarux brah ka lupung na.
   (他的朋友因提重的東西而患嚴重的肺病。)
217.Iya drasi msaang brah seejiq ka laqi.
   (不要在別人面前大聲叫罵孩子。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang