PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
beytaw

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

msprah pstaril [跳躍]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

btunux ni qhuni ka dnrut wada msprah tqada [因被壓而彈出]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

likaw pstaril [快速彈跳]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(4)

hnigan pstaril [跳的樣子]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Beytaw msa pstaril qmrak qowlit ka ngiyaw.
   (貓跳躍地捉老鼠。)
2.Dmpsbeytaw psdka pstaril ka drisaw gaga.
   (那些年輕人在跳遠比賽。)
3.Empsbeytaw ta pstaril btunux ka mntaril yayung.
   (我們要跳著踩石頭過河。)
4.Gbeytaw mu pqrak qowlit ka ngiyaw.
   (我讓貓跳著捉老鼠。)
5.Gmbeytaw ku kbowlung qmrak ga, qmaguk ku quyu mntrikit da.
   (我捉跳著的蚱蜢時,我抓到盤在地上的蛇。)
6.Gmnbeytaw ku smmalu bbeytaw mu phuqil rngji ka yaku.
   (我做彈簧拍用來拍打蒼蠅。)
7.Gnbeytaw mu pqrak qowlit ka huling mu.
   (我讓我的狗跳起來捉老鼠。)
8.Kkbeytaw na qduriq o mdka rngji.
   (他像蒼蠅一樣地快速跳開逃走。)
9.Knbeytaw na pstaril o hiya ka thiyaq bi.
   (他跳遠跳得最遠。)
10.Mgsbeytaw huling mu ka ngiyaw su.
   (你的貓跳的像我的狗一樣。)
11.Mkmsbeytaw ku pstaril ka yaku o ini dhuq knrudan mu da.
   (我想跳躍但因我老了跳不起來。)
12.Mnegsbeytaw bi qduriq bhragun huling ka mirit.
   (羊被狗追時很喜歡跳著逃跑。)
13.Mnsbeytaw qduriq huya qi bowyak ka huling mu.
   (我的狗差一點被山豬咬而快速跳起來逃走。)
14.Qmburung ku payay ga, msbbeytaw qduriq ka lala bi kbowlung.
   (我割稻的時候,許多的蝗蟲紛紛跳著逃走。)
15.Msbeytaw qnada tama mu ka qhuni o smbu knan.
   (我父親丟的木頭彈跳擊中我。)
16.Msnsbeytaw nami sowki qnada na mgay knan wada mtucing dowras.
   (我們為了他丟給我的鐮刀彈落到懸崖而爭執。)
17.Pnbeytaw mhraw huling ka pada o tbeytaq pnsgikus da.
   (山羌被狗追跳躍時被長刺陷阱刺到。)
18.Ini pnegsbeytaw pstaril ka qbhni skaya.
   (飛鳥不擅於跳躍。)
19.Ini psbeytaw qduriq ka psigak.
   (蜈蚣不會跳躍逃走。)
20.Knluwi tmutuy huling ka bowyak o wada ptgsbeytaw mtucing dowras.
   (被狗驚嚇跳躍的山豬墜崖而死。)
21.Ini tduwa qrapun sbbeytaw bi ka tmaqu.
   (跳蚤很會跳躍捉不到。)
22.Sbeytaw pstaril nhari.
   (趕快跳躍。)
23.Saw skbeytaw qduriq ka srayux.
   (青蛙老是會跳躍逃走。)
24.Sknbeytaw mu pada qmneuqu qmita ka mirit wada msbeytaw qduriq.
   (我把跳躍逃走的山羊看成是山羌。)
25.Tama mu o spbeytaw ku na psluhay paah bilaq.
   (我父親從小就訓練我跳遠。)
26.Tbbeytaw mhraw qowlit ka 3 huling mu o qmrak pn1.
   (我三隻狗一起跳躍著追老鼠各抓一隻。)
27.Tgsbeytaw bi pstaril mkddowras ga o mirit.
   (山羊很會沿著懸崖跳躍。)
28.Ttbeytaw na mhraw kbowlung ka huling mu o qyutan quyu da.
   (我那常常跳著抓蝗蟲的狗被蛇咬了。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang